omsorg

Innbyggermøte med tema brukermedvirkning

Torsdag 19. april  kl.18:00, i kommunestyresalen, Nordre Land rådhus. 
 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne inviterer til innbyggermøte.

Tema: Brukermedvirkning:  
 
Hvilke erfaringer har brukere/pårørende/verger av lovpålagte kommunale tjenester innen helse og omsorg, familie og oppvekst i Nordre Land kommune? På hvilken måte er brukermedvirkning ivaretatt? Rolle- og forventningsavklaring.  
 
 
Program:  
- Velkommen ved rådets leder Svein Rønningsveen Orientering om bakgrunnen for - og hensikten med innbyggermøtet  
 
- Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland ved rådgiver Astrid Gran Nordheim Pasient- og brukerrettigheter; bistand, informasjonsplikt og klagemuligheter  
 
- Innlegg fra politisk og administrativ ledelse i Nordre Land kommune 
 
- Rådets tanker om brukermedvirkning ved rådets leder Svein Rønningsveen 
 
- Erfaringer fra egen hverdag ved Bente Stadsvoll 
 
- Diskusjon og innspill. Veien videre? 
 
Velkommen!  
 
Vennlig hilsen Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nordre Land Kommune  

Tips en venn Skriv ut