SMIL, illustrasjonsbilde_300x225

Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Frist for å søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er løpende.

Sauer på beite

Beredskap for beitedyr i utmark

Beitesesongen i utmarka er i full gang. I den forbindelse oppfordres det til at folk som er ute på tur i skog og mark varsler om de kommer over skadede eller døde dyr. Det oppfordres også til at hundeeiere holder hundene sine i bånd i områder der det oppholder seg beitedyr.

Bilde 035_400x300

Oppdatert sjekkliste for miljøplan er tilgjengelig på nett

Ny sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift (miljøplan) med tilhørende veiledning er tilgjengelig på Statens landbruks-forvaltning sine nettsider.
Landbruksplast_400x300

Innsamling av landbruksplast

Det er nå mulig å levere landbruksplast fra 18. juli og ut september mnd. på Torpa sag.