Kirkene

Lokalhistorisk har kommunen vært preget av at innbyggerne har en sterk lokal tilhørighet. Denne lokale tilhørigheten har resultert i at det i kommunen er 7 kirker og 8 kirkegårder, mange fler enn det som er vanlig andre steder i Norge.

I kommunen er det fire menigheter Østsinni, Nordsinni, Torpa og Lunde.

Det er ansatt to prester som skal dekke hele kommunen. I tillegg til de to prestene har prostipresten ca 30% av sin stilling her.

Kirkevergen er daglig administrativ leder som har ansvaret for vedlikehold og drift av kirkene og kirkegårdene, og leder for personalet.

Menighetssekretæren tar en del av det administrative arbeidet for menighetsråd og prester.

Det er videre ansatt to kantorer som spiller til gudstjenester, vigsler, begravelser og andre arrangementer i kirkene. Kantorene har i tillegg ansvaret for den kirkemusikalske virksomheten i kommunen.

Fire klokkere i små stillinger har ansvaret for forberedelse av gudstjenester og vigsler, og de deltar også under selve gudstjenesten og vigselen.

På kirkegårdene er det ansatt 4 kirkegårdsarbeidere som har ansvaret for stell og vedlikehold av kirkegårdene.

Tips en venn Skriv ut