Kommunal eiendomsskatt

Alminnelig eiendomsskatt                               7 promille
(bl.a. verker, bruk og næringseiendommer)

Differesiert eiendomsskatt                               2.5 promille
(boliger og fritidseiendommer)

Tips en venn Skriv ut