Feiing

Kommunale avgifter: Feiing og tilsyn i fritidsboliger og hytter ble innført fra nyttår.

Dette er påført regning for kommunale avgifter som er sendt ut i disse dager.

2016 trådde ny forskrift i kraft: Forskrift om Brannforebygging. I følge § 17, Feiing og tilsyn med fyringsanlegg, er det nå lovpålagt med feiing og tilsyn i fritidsboliger/hytte/næringsbygg på lik linje med bolighus. 

Nordre Land brann og feiervesen vil starte opp med feiing og tilsyn 2. kvartal 2017

Bakgrunn:

Etter ny forskrift om brannforebygging skal både tilsyn og feiing utføres etter risikovurdering. Hyppighet vil derfor bli vurdert for hvert enkelt fyringsanlegg.

Eier eller representant av fritidsbolig plikter å være tilstede ved tilsyn og legge til rette for sikker adkomst på tak. Det er krav til taktrinn/stige på fritidsbolig.

Varsling av tjenesten vil foregå via sms og feiervesenet vil være tilpasningsvillige for å imøtekomme flest mulig om tid for besøk.


Øker brannsikkerheten:

Fra 2009 til 2015 omkom 17 personer i branner i fritidsboliger. De vanligste brannårsakene er feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av ildsted.

Det er stor usikkerhet knyttet til tilstanden til fyringsanleggene i fritidsboliger, og om disse er tilstrekkelig rengjort. Dette er bakgrunn for ny forskrift.

Når vi er på besøk vil vi også informere om andre forhold med betydning for brannsikkerheten, som rømningsveier, slokkeutstyr og røykvarslere.

 

Risikerer å måtte slokke selv:

I gjennomsnitt er utrykningstiden vesentlig lengre til en hytte enn en bolig. Dette innebærer at mange eiere må være forberedt på å slokke en eventuell brann på hytta selv.

Derfor oppfordrer vi alle eiere til å utstyre hytta godt med slokkeutstyr og røykvarslere. På den måten får de tidlig varsling, og er selv godt rustet til å håndtere et branntilløp før det får utviklet seg

 

Sjekkliste:


Her er brannvesenets sjekkliste for sikkerhet på hytta:

 • Sjekk røykvarsler hver gang dere tar hytta i bruk.
 • Test røykvarslere en gang i året med røyk.
 • Bytt batteri ved behov, minimum en gang per år.
 • Sjekk at pil-manometer på slokkeapparat står på grønt.
 • Gå aldri fra levende lys.
 • Ikke bruk peis eller ovn som tørkestativ.
 • Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte(metallbeholder med lokk).
 • Ikke forlat hytta med elektriske apparater i bruk.
 • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.
 • Bruk godkjent installatør når gass og elektriske anlegget skal utbedres.
 • Sørg for å utføre alle bygningsmessige utbedringer i henhold til plan – og bygningsloven.

 

Gebyr. Med bakgrunn i de nye kravene blir det innført et gebyr med virkning fra 1. januar 2017. 

Årsaken til gebyret er altså forskriftskravet som innebærer at kommunen skal kontrollere fyringsanleggene i fritidsboliger. Nordre Land brann og redning har som mål å komme i gang med feiing og tilsyn for hytter allerede til vår/sommer 2017. Målet er å tilby ordninger som gjør det mulig å gjennomføre feiing og tilsyn på en tilfredsstillende måte for alle parter.

Ved spørsmål så kontakt feiertjenesten:

Hans Midthaug

Tlf: 98427105

hans.midthaug @nordre-land.kommune.no

Trond Anton Klevmoen

Tlf: 90520867

trond.a.klevmoen@nordre-land.kommune.no

Tips en venn Skriv ut