Kommunale priser og påskjønnelser

Frist for innsending av forslag: 1. desember 2016

NORDRE LAND-PRISEN 2016 - Kulturpris for Nordre Land

SVERRE KOLTERUDS IDRETTSPRIS 2016

FRIVILLIGPRISEN 2016

Foreslå DINE kandidater! 

Forslag på prisvinner(e) sendes: postmottak@nordre-land.kommune.no

Nordre Landprisen

STATUTTER FOR NORDRE LAND-PRISEN - KULTURPRIS FOR NORDRE LAND

1. Nordre Land kommune deler fra og med 1997 ut en kulturpris.
Kulturprisens navn er Nordre Land-prisen.

2. Nordre Land-prisen tildeles enkeltpersoner, grupper, lag eller foreninger fra Nordre Land som i løpet av året, eller gjennom en årrekke, har gjort en særlig stor og verdifull innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet.

3. Nordre Land-prisen skal deles ut som en påskjønnelse for utført innsats og som en oppmuntring til videre utvikling.

4. Nordre Land-prisen består av et diplom, en fløterstatuett og en pengesum hvis størrelse vedtas av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.

5. I god tid før utdelingen skal det kunngjøres i kulturkalenderen, eller evt. i lokale media, at grunngitt forslag til kulturprisvinner kan sendes til kulturavdelingen i Nordre Land innen fastsatt dato. Kulturavdelingen står for det administrative arbeidet i forbindelse med kulturprisen.

6. Hovedutvalg for Oppvekst, familie og kultur fatter endelig vedtak om tildeling av Nordre Land-prisen. Hovedutvalget kan gi prisen til en av de foreslåtte kandidatene, eller til en kandidat utvalget selv foreslår. Hovedutvalget kan eventuelt vedta at prisen ikke skal deles ut.

7. Nordre Land-prisen overrekkes av ordføreren i forbindelse med et egnet kulturarrangement. Tid og sted for utdelingen offentliggjøres i media i god tid før utdelingen.


Vedtatt av Nordre Land kommunestyre 1996.

 

Prisvinnere:

2015: Dag Magne Staurheim

2014: Birger Mæhlum

2013: Monica Sogn Evenstuen

2012: Marie Myrvang og Arvid Klætne

2011: Nordre Land Helselag

2010: Linn Therese, Siw Anja og Ann Iren Thomle Svendsby

2009: Linn T. Sunne

2008: Bjørn Bjørneng

2007: Alastair G. K. Brown

2006: Kari Nordal

2005: Åge Evenstuen

2004: Vidar Fredheim

2003: Anne Ingeborg Terningen

2002: Roar Kværnsveen

2001: Aage Sogn

2000: Svein Furuseth

1999: Torstein Kristiansen

1998: Nordsinni Blandede Kor

1997: Framsteg Ungdomslag

     

Sverre Kolteruds idrettspris

STATUTTER FOR SVERRE KOLTERUDS IDRETTSPRIS

1. Nordre Land IL og Nordre Land kommune deler fra og med 1998 ut en idrettspris til minne om Sverre Kolterud.
Idrettsprisens navn er Sverre Kolteruds idrettspris.

2. Sverre Kolteruds idrettspris tildeles enkeltpersoner eller lag innen Nordre Land kommune som utøver idrett.

3. Sverre Kolteruds idrettspris deles ut som en påskjønnelse for utført innsats og som en oppmuntring til videre utvikling.

4. Sverre Kolteruds idrettspris består av et diplom og en pengesum viss størrelse avtales mellom Nordre land IL og Nordre Land kommune for et år av gangen.

5. I god tid før utdelingen skal det kunngjøres i kulturkalenderen, eller evt. i lokale media, at grunngitt forslag til idrettsprisvinner kan sendes til kulturavdelingen i Nordre Land kommune innen fastsatt dato. Det administrative arbeidet i forbindelse med Sverre Kolteruds idrettspris utføres av kulturavdelingen i Nordre Land kommune.

6. En komite bestående av en representant fra idrettsrådet, en representant fra Nordre Land IL, en representant fra hovedutvalg for Oppvekst, familie og kultur og en representant for familien Kolterud eller en representant som familien Kolterud peker ut, fatter endelig vedtak om tildeling av Kolterudprisen. Komiteen kan gi prisen til en av de foreslåtte kandidatene, eller til en kandidat komiteen selv foreslår. Komiteen kan eventuelt vedta at prisen ikke skal deles ut.

7. Sverre Kolteruds idrettspris overrekkes av ordføreren i Nordre Land i forbindelse med et egnet kulturarrangement. Tid og sted for utdelingen offentliggjøres i media i god tid før utdelingen.


Vedtatt av: Hovedutvalg for Oppvekst, familie og kultur 9. mars 1998.
Nordre Land IL 1998.
Nordre Land Idrettsråd 1998.
 

Prisvinnere:

2015: Ådne Kristenstuen

2014: Ola Tore Dokken

2013: Anders Ladehaug

2012: Mads Peder Sveen

2011: Sondre Kristenstuen

2010: Camilla Ulsakerhaugen og Siw Aja Thomle Svendsby

2009: Sondre Kristenstuen

2008: NLI Fotball, A-laget

2007: Rune Brattsveen

2006: Alexander Heiberg Ødegaard

2005: Per Midthaugen

2004: Stig Morten Fakstad

2003: Ola Tore Dokken

2002: Birgitte Næss Wærner

2001: Rune Brattsveen

2000: NLI Håndball, jenter 17

1999: Lars Bjeglerud

1998: Anne Mette Rudstaden

 

Frivillighetsprisen

STATUTTER FOR FRIVILLIGPRISEN

1. Nordre Land kommune deler fra og med 2001 ut Frivilligprisen.

2. Frivilligprisen tildeles enkeltpersoner som i løpet av året eller gjennom en årrekke har gjort særlig stor og verdifull frivillig innsats for å bedre trivsel og livskvalitet for andre.

3. Prisen deles ut som en påskjønnelse for utført innsats og som en oppfordring til videre frivillig arbeid.

4. Frivilligprisen består av en diplom og en gave. Gaven skal være et kunstverk laget av en lokal kunstner til en verdi av ca. 2.000,-.

5. I god tid før utdelingen skal det kunngjøres i kulturkalenderen evt. andre lokale media at grunngitt forslag til prisvinner kan sendes formannskapet i Nordre Land innen en fastsatt dato.

6. Formannskapet fatter vedtak om tildeling, Prisen kan gis til en av de foreslåtte kandidatene eller til en kandidat som formannskapet slev foreslår.

7. Frivilligprisen overrekkes av ordføreren i forbindelse med FNs internasjonale frivillighetsdag eller et annet egnet arrangement. Tid og sted for utdelingen kunngjøres i media i god tid før arrangementet.

 Prisvinnere:

2014: Pådriverklubben

2012: Rødekors, besøkstjenesten

2009: Anna Voldhaug

2008: Sigbjørn Nydahl

2007: Tove Bergum

2006: Solveig Fredlund

2005: Kasper Ulsaker

2004: Gudrun Nilsen

2003: Henry Sveen

2002: Astrid Haugner

2001: Ivar Engeli

Tips en venn Skriv ut