Sikteskiva

Kommunedelplan Synnfjell Øst

Dokumenter fra åpent møte 17.6 kl. på Synnfjellporten

Det er avholdt  åpent informasjonsmøte angående kommunedelplan Synnfjell Øst.

Her ble det informert om foreløpig forslag til plankart og planprosessen frem mot 1. gangs høring.

Åpent møte 17 juni 2016 -PR 17 JUNI.pdf

Fellestiltak_alle_kart.pdf

Tips en venn Skriv ut