unknown

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2028

Offentlig ettersyn og høring

Nordre Land kommunes formannskap har i samsvar med plan og bygningslovens § 11-14 vedtatt å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Nordre Land ut til offentlig ettersyn og å sende planen på høring.

Merknader og innspill til planen må sendes skriftlig og undertegnet til Nordre Land kommune: postmottak@nordre-land.kommune.no

Frist for å sende inn merknader og innspill er 8. desember 2017.

Kommuneplanens samfunnsdel

Planen er lagt ut på bibliotekene på Dokka og i Torpa 

Rådmannen

Tips en venn Skriv ut