Ordførere

Kommunereform - resultater fra innbyggerundersøkelsen

Nordre og Søndre Land kommuner har samarbeidet om å gjennomføre en innbyggerundersøkelse om kommunereformen. Totalt har 800 innbyggere svart på undersøkelsen.

54 prosent er i mot en kommunesammenslåing, mens 34 prosent er for.

Noen av argumentene mot kommunesammenslåing er:
- det er bra som det er
- blir nedprioritert/utkant
- få økonomisk fordeler ved en sammenslåing

Noen av argumenter for kommunesammenslåing er:
- mindre administrasjon
- bedre tjenester
- bedre økonomi

Hvis en kommunesammenslåing skulle bli aktuelt er innbyggerne mest positive til en sammenslåing med:
- Etnedal (57 prosent)
- Søndre Land (55 prosent)
- Etnedal og Søndre Land (55 prosent)

Hele 90 prosent mener det er svært viktig eller ganske viktig at det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning i forkant av en eventuell kommunesammenslåing.

Du finner hovedfunnene fra undersøkelsen her.

Du finner resultatene for hele undersøkelsen her.

Tips en venn Skriv ut