Kommunestyret 13.06.2017

Saksliste

Vedlegg til sak 30/17: Årsregnskap og Årsberetning 2016
Regnskap 2016
Årsberetning 2016 .pdf

Vedlegg til sak 31 /17: Årsrapport 2016
Årsrapport 2016.pdf
Vedlegg 1:Styringskort
Vedlegg 2 Sluttrapporter investeringsprosjekter 2016 

Vedlegg til sak 32/17: 1. kvartalsrapport 2017:
1. kvartalsrapport 2017

Vedlegg sak 34/17: Lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester:
Forslag til forskrift revidert.pdf
Prop. 99 L (2015-2016).pdf

Vedlegg sak 36/17: Forvaltningsrevisjonsrapport - ansettelsesprosedyrer
Forvaltningsrevisjonsrapport - ansettelsesprosedyrer

Vedlegg til sak 37/17: Fylkesmanens tilsynsrapport om Land barneverntjeneste:
Brev fra Fylkesmannen datert 16.05.2017
Rapport fra tilsyn med kommunen arbeid 10.11.16 - 12.05.2017

Vedlegg sak 38/17: endring av organisasjonsmodell for Gjøvik Krisesenter:
Fagrapport
Samarbeidsavtale 
Høringsuttalelse - Fagforbundett
Flerkulturell Kvinneforening - høringsuttalelse.pdf
Representantskapet - høringsuttalelse.pdf
Styret - høringsuttalelse.pdf
Høringsuttalelse - krisesentersekretariatet.pdf
Endring av organisasjonsmodell for Gjøvik krisesenter - ny behandling etter høring.pdf

Vedlegg sak  40/17: Opprettelse av interkommunal barnevernvakt
Samarbeidsavtale ver 1.3 Gjøvikregionen barnevernvakt.pdf
Interkommunal bv vakt ver 1.5.pdf
Kopi av Detaljbudsjett barnevernvakt ver 1.2.xlsx

GENERALFORSAMLING NORDRE LAND ASVO AS

Innstillinger til saker i kommunestyret

Tilleggssaksliste

Orientering Land barneverntjeneste

Protokoll

Protokoll Generalforsamling ASVO AS

Tips en venn Skriv ut