Kommunestyret 19.12.2017

Saksliste

Tillegg saksliste

INNSTILLINGER:

Innstillinger fra Formannskapet til Kommunestyret

Innstillinger fra Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk 14.12.2017 til Kommunestyret

Innstilling fra Kontrollutvalget i Nordre Land Kommune 11.12.2017 til Kommunestyret

VEDLEGG:

SAK 86/17 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM STYRING, LEDELSE OG KONTROLL I OG AV BARNEVERNET I NORDRE LAND KOMMUNE
Vedlegg - Revisjonsrapport Barnevern, endelig rapport.pdf

SAK 87/ 17 OPPRETTELSE AV GJØVIKREGIONEN FOSTERHJEMSTILSYN
Samarbeidsavtale tilsynsordning.pdf
Budsjett tilsynsordning.pdf

SAK 91/17 ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017
Høring 2017 - forskrift om vann- og avløpsgebyr.pdf
Gebyrer.pdf


REVIDERT BEHANDLING AV HØRINGSINNSPILL 15.12.2017: Behandling av høringsinnspill til forskrift for vann og avløp REVIDERT 15122017.pdf
REVIDERT SAKSFREMLEGG 15.12.2017: Saksfremlegg Endring av forskrift vann- og avløpsgebyr, saksbehandling etter høringsfrist 08122017 REVIDERT 15122017 kommunestyret 19122017.pdf

VEDLEGG:
Høringsinnspill Teigen.pdf
Høringsinnspill Borud.pdf
Høringsinnspill Eidesmo.pdf
Høringsinnspill Carlsen.pdf
Høringsinnspill Stavdahl.pdf
Høringsinnspill Aasensetra Hyttevel.pdf
Høringsinnspill Funder.pdf
Høringsinnspill Haugen.pdf
Høringsinnspill Kristiansen.pdf
Høringsinnspill Rebolledo[1].pdf
Høringsinnspill Rønold.pdf
Høringsinnspill Spåtind Øvre Hyttegrend.pdf
Høringsinnspill Synnadalen hyttelag.pdf
Høringsinnspill Synnfjell hytteeierforening.pdf
Høringsinnspill Teigen.pdfSAK92/17 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 MED BUDSJETT 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 med budsjett 2018.pdf
Styringskort.pdf
INNSPILL FRA ORGANISSASJONENE TIL BUDSJETT 2018.pdf

SAK 94/17 AVTALE MELLOM NORDRE LAND KOMMUNE OG NORDRE LAND KIRELIGE FELLESRÅD
Tjenesteytingsavtale.pdf

SAK 95/17 SAMARBEIDSAVTALE OM FELLES 110-NØDALARMERINGSSENTRAL MELLOM HAMAR KOMMUNE(VERTSKOMMUNE) OG NORDRE LAND KOMMUNE
Samarbeidsavtale om felles 110-nødalameringssentral.pdf
Notat om organisering av 100-sentral for innlandet.pdf
Utredning fra BDO.pdf
Notat økonomi.pdf
Budsjettforslag 110.pdf
Brev fra direktoratet for nødkommunikasjon.pdf

SAK 96/17 NÆRINGSAREAL I KOMMUNAL ELLER PRIVAT EIE - KOMMUNALT KJØP
SAKSFREMLEGG: Næringsareal
VEDLEGG: Kart


SAK 97/16 SAMARBEIDSAVTALE GIL LEGEVAKT
Intensjonsavtale utvidelse av legevakt Gjøvik.pdf
Presentasjon fra Fagrådet for legevakta.pdf
Brev fra tillitsvalgt og verneombud – legevakt.pdf
Samarbeidsavtale vedrørende GIL.pdf
Protokoll Ksak.pdf

SAK 100/17 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 19.12.2017
interpellasjon . Nordre Land Arbeiderparti.pdf

Protokoll

Møteplan 2018

Tips en venn Skriv ut