Kommunestyret 20.12.2016

Saksliste

Vedlegg sak 89/16: Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2020:
Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 - 2020

Vedlegg sak 95/16: Handlingsplan 2017 - 2020 og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017
Styringskort
Vedlegg Informasjon fra Norsk Ergoterapeutforbund.docx PDF document ODT document
Vedlegg Innspill fra Ergoterapautene.docx PDF document ODT document
Vedlegg innspill kommunale fysioterapauter.doc PDF document ODT document
Vedlegg Delta spisepause.docx PDF document ODT document
Vedlegg Fagforbundet Betalt spisepause.pdf
Vedlegg vurderinger Delta.docx PDF document ODT document
Vedlegg ansatte i kulturskolen.pdf
Uttalelse fra Fagforbundet i forbindelse med OU prossess 2016
Svar på OU NLK 2016-2019
Uttalelse om eiendomsskatten OU 2016-2019
Innspill til OU prosess delutredninger BARNEHAGE fra Utdanningsforbundet Nordre Land
Innspill til OU prosess delutredninger SKOLE fra Utdanningsforbundet Nordre Land
Møteprotokoll Samarbeidsutvalget for Nordsinni barnehage
Opprop fra foreldrerådet i Nordsinni barnehage
Innspill fra Norsk Sykepleierforbund
Innspill fra FAU til budsjettforlik 2017 og arbeidsmetoden i OU
vestergardsvegenmedunderskrifter
Innspill fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Innspill fra Eldrerådet
Brev til Kommunestyret fra Torpa IL
Innspill fra råd og utvalg
NSF innspill spisepause.doc PDF document ODT document

Vedlegg sak 97/16: GHRR - Forslag til vedtekter for Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv AS
Årsberetning 2015 - Gjøvikregionens næringsråd

Vedlegg til sak 99/16:Eierskapsmelding
Eierskapsmelding

Tilleggssaksliste

Vedlegg sak 101/16 : Planstrategi/planprogram
Planstrategi/planprogram 2016-2020

Innstillinger til sak i kommunestyret PDF document ODT document

MØTEPLAN 2017

Protokoll

Tips en venn Skriv ut