Kommunestyret 21.11.2017

Saksliste

Tillegssak: Sak 83/17: KONSTITUERING AV MIDLERTIDIG RÅDMANN​

Innstillinger fra Formannskapet til Kommunestyret

Vedlegg sak 75/17: Orienteringer Handlingsplan for Land barneverntjeneste:
Handlingsplan for Land bv.tj pr. 10.10.17

Vedlegg sak 76/17: Referater:
Møteprotokoll fra Kontrollutvalget i Nordre Land den 18.09.17
Møteprotokoll fra Kontrollutvalget i Nordre Land den 13.11.17

Vedlegg sak 77/17: Renovering av Torpa barne- og ungdomsskole - forstudierapport fra tjenesteområde grunnskole:
Forstudierapport - renovering TBUS 02.10.17

Vedlegg sak 79/17: Framtidig bruk av Skogvang:
Takst
Kart

Vedlegg sak 82/17: 3. Kvartalsrapport 2017:
3. kvartalsrapport 2017

Protokoll

 

Tips en venn Skriv ut