Kommunevåpen for Nordre Land

 

Kommunevåpen for Nordre LandNordre Land kommunestyre vedtok i april 1986 at kommunens emblem / våpen skulle være fløterhaker, brøtningshaker som det heter på landingsdialekt. Gull haker på blå bunn.

Grafiker Dag Magne Staurheim var engasjert til å tegne motivet. Staurheim er opprinnelig fra Bø i Telemark og er nå bosatt i Torpa.

Nordre Land kommune har rike tradisjoner innenfor tømmerfløting, noe som kommunens mange brøtningsdammer vitner om. Til brøtningen trengtes det også redskap og smedene i kommunen laget haker. Hver smed hadde gjerne sin egen fasong eller utforming på hakene og en av de mest kjente fløterhaker ( brøt- nings-haker) i Nordre Land var de som bygdesmeden Kristian Halden smidde. Foruten haker lagde han blant annet kniver, Hæillhakar og Hæillakniver på bygdemål.

Kristian Halden var født i 1867 og døde i 1956 i sitt nittiende år og levde og virket i Torpa hvor han har flere etterkommere. Han var sønn av den kjente snekkeren, damkaren (Dokksfløy ) og bygdedikteren Håval Halden (1838 - 1913). Det er Haldenhaken som har vært forbildet for kommunevåpenet for Nordre Land.

In English:
The city council of Nordre Land decided in April 1986 that the municipal emblem should portrait a set of pike poles, or "brøtningshaker" as they are called in the local dialect. Gold colored pike poles on a blue base.

The graphic artist Dag Magne Staurheim was hired to draw the motif. Staurheim is born in Bø in Telemark, but is now living in Torpa.

The municipality of Nordre Land has rich traditions within the field of log driving, which the vast number of log dams within the area bare witness to. Tools were required for the log driving, and the local blacksmiths made pike poles. Every blacksmith created his own shape or design for the poles, and one of the most famous pike poles in Nordre Land were the ones made by the blacksmith Kristian Halden. In addition to pike poles he made knives. The poles and knives were named "Hæillhakar" and "Hæillakniver" by the locals.

Kristian Halden was born in 1867, and passed away in 1956 almost ninety years old. He lived and worked in Torpa, where he has many descendants. He was the son of the well-known carpenter, dam worker (Dokksfløy), and community poet Håval Halden (1838 - 1913). It is the "Halden Pole" which has been the model for the municipal emblem of Nordre Land.