Kontaktliste Kommunestyret
Navn Tittel Mobil

Arbeiderpartiet

Grethe Sveen 951 17 667
Gunnar Løkkebø 977 85 133
Kjetil Rudberg 909 12 450
Linn Tormodsdatter Grøndahl Sunne 984 37 927
Marit Midthaugen Rønningen 410 37 757
Ole Klokkersveen 907 38 682
Tore Halden 915 48 377
Tore Stensrud 928 15 751
Trygve Nybakke 922 20 848

Bygdelista for Nordre Land

Arnfinn Eng 958 53 120
Solveig Løvaas Hovde 934 02 039

Høyre

Einar Bernhard Østdahl 918 16 899
Geir Helge Frøslid 970 33 988
Tove Haug varaordfører 450 06 444

Senterpartiet

Anne Ingeborg Terningen 977 91 197
Arne Goplen 952 57 247
Erik Olsen 975 35 645
Gjermund Lyshaug 976 87 598
Gunn Marit Øistad
Hans Kristian Engeseth 480 39 961
Kristin Storbråten Stadsvold 950 62 690
Marianne Nordby 476 18 577
Ola Tore Dokken Ordfører 900 69 043
Per Ole Lunde 908 84 959
Tor Andreas Walhovd 908 83 401
Øyvind Ulsaker 992 59 580

Sosialistisk Venstreparti

Mieke Punie 412 39 480