Kontaktliste Kontrollutvalget
Navn Tittel Mobil

Arbeiderpartiet

Gunnar Løkkebø 977 85 133
Hans Moon 902 55 977
Monica Andersson

Bygdelista for Nordre Land

Ole Strand

Høyre

Birgit Felde Sevaldrud 90606707