Kontaktliste Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Navn Tittel Mobil
Karen Lunde Lybeck 456 87 930

Arbeiderpartiet

Svein Rønningsveen 958 27 830