Kulturkalenderen

Kulturkalenderen har kommet ut hver måned siden 1994 og gis ut av Nordre Land kommune ved kulturkontoret og sentrumsservice. Kulturkalenderen inneholder kinoprogram og annen aktuell kulturinformasjon fra kommunen. Lag, foreninger og andre kan annonsere kulturtiltak gratis i kulturkalenderen. Kulturkalenderen lages foreløpig i A5-format som fulldistribueres til alle kommunens husstander. Du finner kulturkalenderen i PDF-foramt lenger ned på denne siden.

Digitalisering av kulturkalenderen
Digitalisering av kulturkalenderen var oppe som sak på kommunestyrets møte 25. april 2017. Kommunestyret vedtok at papirutgaven av kulturkalenderen skulle fortsette å komme ut månedlig hele 2017, men at avvikling skulle vurderes fra 2018. Samtidig skal nettsidens aktivitetsklaender utvikles til å bli mer brukervennlig og innholdsrik. Inntil en akseptabel løsning er på plass vil kulturkontoret fortsatt gi ut kulturkalenderen i papirformat.

Stoff til kulturkalenderen må leveres, sendes eller mailes til kulturkontoret senest den 12. i måneden før arrangementet finner sted.

Utgiveren forbeholder seg retten til å redigere innlevert stoff.
Sentrumsservice tlf. 61 11 60 00
Kulturkontoret tlf. 61 11 61 29.
Mobiltelefon Svein Ladehaug: 991 02 984.
E-post: Svein Ladehaug


 

De utrolige 2 plakat

Kulturkalender for august

Kulturkalenderen for august i PDF-format
finner du her: Kulturkalender for august 2018.pdf

Mamma Mia 18

Kulturkalender for juli

Kulturkalenderen for juli i PDF-format
finner du her: Kulturkalender for juli 2018.pdf

Landsbyfest 2014

Kulturkalender for juni

Kulturkalenderen for juni i PDF-format
finner du her: Kulturkalender for juni 2018 ny.pdf

Solo

Kulturkalender for mai

Kulturkalenderen for mai i PDF-format
finner du her: Kulturkalender for mai 2018 NY.pdf