Kunngjøring av vedtak om oppheving av gamle reguleringsplaner

Gjelder planer i området Veisten og Elverom.

Herved kunngjøres det at kommunestyret i Nordre Land har i sak 99/17 i møte 19.12.2017 har vedtatt å oppheve følgende reguleringsplaner:

  • Veisten vedtatt 29.2.1986
  • Elverom vedtatt 6.5.1980
  • Elverom vedtatt 13.2.2007

Opphevingen av planene kommer som følge av at det er vedtatt ny reguleringsplan for Elverom/Veisten som erstatter disse gamle planene.

Særutskrift av kommunestyresak.

Tips en venn Skriv ut