Depresjonsmestring

Kurs i depresjonsmestring for ungdom

Oppstart tirsdag 6. oktober kl. 15.30

Kurs for ungdom mellom 14 og 20 år som er eller har erfaring med å være nedstemt, trist,

deprimert eller deppa, har triste tanker og følelser, føler mindre glede og/eller har mindre energi enn vanlig.

Målet er;

-å forstå hvorfor en får det vanskelig

-bli klar over hva en kan gjøre for å motvirke dette

Oppstart tirsdag 6. oktober kl. 15.30 i Sentrumsbygg 2. etg

Kurset varer i ti uker.

Spørsmål kan stilles til;

Heidi Strande, klinisk barnevernspedagog tlf: 97 00 40 56

Mette Øversveen, spes.vernepleier tlf: 96 23 75 60

 

Info om kurset

Depresjonsmestring for ungdom (DU) er et nyutviklet kurs rettet mot ungdom. Utviklingen av kurset og opplæringen av kursldere er økonomisk støttet av Helsedirektoratet. Kurset er basert på kognitiv teori (CBT), men baserer seg også på metakognitiv teori (MCT) og kunnskap om affektregulering.

I tillegg til å rette seg mot den som er nedstemt, inneholder kurset også materiell som retter seg mot ungdommens familie og skole/arbeidssted. Hensikten med dette er å sikre at de forstår hva det innebærer å være nedstemt og at de vet hvordan de kan bidra gjennom å legge forholdene best mulig til rette for ungdommen.

Kurset er utviklet for å være et individrettet tiltak som kan tilbys av alle de som jobber direkte med ungdom.

Det er en gjennomført en norsk effektstudie i regi av SAFH ved Universitetet i Stavanger med gode resultater, og det finnes omfattende internasjonal dokumentasjon på at kognitivt baserte kurs av denne type har god effekt for ungdom som er nedstemt/deprimert.

På kurset lærer ungdommene en måte å forstå hvordan følelser knyttet til nedstemthet oppstår.

Basert på denne forståelsen læres effektive metoder for å motvirke og mestre nedstemthet. For at disse metoden skal virke må de brukes, og det på kurset trenes det på dette både selve kurset og mellom kurssamlingene.

Tips en venn Skriv ut