Kursbok

Kurs i depresjonsmestring/tankeendringskurs for ungdom

Målet er både å forstå hvorfor en får det vanskelig, og bli klar over hva en kan gjøre for å motvirke dette. 

Kurset er spesielt for ungdom som har erfaring med å være nedstemt, trist, deprimert eller deppa, har triste tanker og følelser, føler mindre glede og/eller har mindre energi enn vanlig. Gjennom "Depresjonsmestring for ungdom" (DU) kan ungdom mellom 14 og 20 år lære metoder for å motvirke og mestre nedstemthet.
Det er ikke nødvendig å fortelle om egne utfordringer på kurset.

Praktisk informasjon:
○ Kurset gjennomføres på 10 samlinger, hver på 2 timer pr. gang (med pauser). Kurset blir holdt i lokalene til psykisk helse- og rustjenesten i 2. etg. i rådhuset.
○ Oppstart for planlagt kurs er tirsdag 10. oktober 2017 kl. 16.00-18
○ Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs.
○ Det blir utdelt kursbok til deltakere og den blir brukt aktivt under hele kurset. Kurset er gratis!

Dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å melde deg på, ta kontakt med kursholderne: Turid Løvmoen tlf. 97 12 59 09 eller Mette Øversveen tlf. 96 23 75 60

Eller ta kontakt med helserådgiver på Dokka videregående skole tlf. 95 03 43 79 

Tips en venn Skriv ut