Psykisk helse

Kurs i mestring av belastning - KIB.

Kurset er for voksne som ønsker og bedre sin håndtering/mestring av egne belastninger i arbeidsliv og/eller privatliv.

Belastninger kan være på jobb som stress, arbeidsmengde, konflikter, mobbing m.m og i privatlivet som egen og andres sykdom, økonomi, skilsmisse, uvennskap m.m.

Reaksjoner på store belastninger over tid kan være; fravær av glede, uro, irritabilitet, søvnproblemer, bekymringstanker, nedsatt konsentrasjon, hodepine bl.a.

Målgruppen for kurset er voksne over 20 år.

Alle som har en form for belastning som medfører at de ønsker og vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne.

Målet med kurset er å lære teknikker og metoder som kan benyttes for å takle belastningene bedre. Samt kartlegge egne belastninger.

Kurset bygger på kognitiv og sosial læringsteori.

 

Kurset ser på sammenhengene mellom belastning, mestring og stress.

 

Egen kursbok, et kapittel for hver kursdag, med oppgaver.

Tid: Tirsdager kl. 12 -14.30 med pauser. 10 kursdager.

Sted: Rådhuset på Dokka.

Oppstart 24 januar 2017.

Pris 350,- det er for kursboka.

Enkel servering, kaffe og te.

 

Ta kontakt for en prat og mer informasjon på 971 259 09.

Velkommen.

Tips en venn Skriv ut