Fritidskontakt

Land barneverntjeneste søker fritidskontakter

Hva er en fritidskontakt?

Noen ganger kan barn og ungdom ha behov for hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfylt fritid. En fritidskontakt hjelper barna/ungdommene gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter på fritiden. Det kan være besøk i hjemmet, leksehjelp, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter. Fritidskontakten hjelper barnet/ungdommen til å bli mer trygg på seg selv, mestre ulike livssituasjoner og til å omgås andre mennesker.

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være fritidskontakt, men du må være fylt 16 år.

 

Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. For å bli godkjent må du signere taushetserklæring og levere tilfredsstillende politiattest.

I tillegg til vår generelle utlysning søkes det spesifikt etter:

  • Det søkes etter fritidskontakt for en gutt på 6 år, han har behov for noen som kan følge til og fra fritidsaktiviteter en gang i uken. Det vil være nødvendig med førerkort og bil for å gjennomføre oppdraget.
  • For gutt på 13 år søker vi etter en mannlig fritidskontakt med førerkort og bil. Det er viktig at personen er glad i å finne på ulike aktiviteter på fritiden, er kreativ og har god sosial kompetanse.

For spørsmål ta kontakt med Mette Høitomt Haugen på tlf: 916 37 488

Tips en venn Skriv ut