HMS

Landbrukets HMS-tjeneste

Som medlem av Landbrukets HMS-tjeneste får bonden tilbud om personlig rådgivning og oppfølging av HMS på gården.

Informasjonen som følger er hentet fra LHMS sin informasjonsbrosjyre "Ta vare på det kjæreste du har. Meld deg inn i Landbrukets HMS-tjeneste". 

Landbrukets HMS-tjeneste er en stiftelse med Norges Bondelag og Norsk Bonde - og Småbrukarlag som oppdragsgivere. Staten er samarbeidspart gjennom Statens Landbruksforvaltning (SLF). Rådgivningstjenester gis gjennom Norsk Landbruksrådgiving.

Målet til Landbrukets HMS-tjeneste er å redusere antall ulykker og yrkeslidelser i landbruket, og med det å sikre trivsel, kvalitet og økt lønnsomhet i næringa.

LHMS tilbyr skreddersydd bedriftshelsetjeneste for landbruket. HMS-rådgiver landbruk og fagpersonell fra samarbeidende bedriftshelsetjeneste gir råd og veiledning i helse, miljø og sikkerhet på gården. All rådgivning er tilpasset gårdbrukere og ansatte på gårdsbruk, basert på landbruksfaglig og medisinsk kompetanse.

LHMS hjelper blant annet til med å kartlegge gården, etablere gode HMS-rutiner og oppfylle lovpålagte krav, og de tilbyr skreddersydde HMS-kurs.

Les mer om Landbrukets HMS-tjeneste her: Landbrukets HMS-tjeneste

Kontaktpersoner: Werner Sveum / Olaf Sæthre

Tips en venn Skriv ut