Landmo omsorgs- og rehabiliteringssenter - betaling for kost/middagsmat

Kost for beboere i omsorgssenter fullkost Pr. mnd  kr 4154,-*
Middag i kantine  kr    85,-
Middag utkjørt  kr    85,-

 
* Kost i omsorgssenter vil være en abbonementsordning der man har en fastpris pr. mnd Fullkost kr. 4154,- pr mnd * Middag kr 2235,- pr.mnd * Middag +1brødmåltid kr. 3195,- pr. mnd Unntak er ved innleggelse på sykehus eller annen institusjon. I tillegg kommer satser som skal benyttes i beregningen av brukerbetaling for langtidsplass.

Korttidsopphold Landmo (beregnes etter § 4 i forskriften) Ny pris kjent i desember måned

Døgnopphold 160,-
Dag/nattopphold 80,- 

Mer enn 60 døgn korttidsopphold i et kalenderår betales det som for langtidsopphold. På korttidsopphold i sykehjem vet man ikke noe om det blir noen økning ennå, da dette blir bestemt sentralt. Det kommer nye satser på dette fra helsedirektoratet en gang i desember. Nordre Land kommune forholder seg her til forskriftene.

Langtidsopphold Landmo (beregnes etter § 3 i forskriften)

Kurdøgnprisen, maxpris pr døgn 2 850,- 

Fradrag boutgifter de første 6 mnd:

Det gis 85 % refusjon av dokumenterte boutgifter når huset står tomt. For beboere med hjemmeboende ektefelle gis halvparten i refusjon.

Utgiftene som det gis refusjon for er:

  • kommunale avgifter
  • husleie - strøm
  • forsikring

Beboer/pårørende må sende inn krav om refusjon innen fastsatt frist, på skjema de får tilsendt. * Maks refusjon er satt til kr. 18 000,- for 6 måneder / 3000 pr. mnd. Etterberegning av vederlaget foretas etter at ligninga for foregående år er ferdig. Kontrollberegning foretas ved behov eller når det forekommer endringer.

Tips en venn Skriv ut