Lederkabalen for kommuens nye organisasjon

Ny organisering trer i kraft 1.1.2017

Etter en prosess har rådmannen valgt ut de som skal være stabsledere, tjenesteområdeledere (TO-ledere) og driftsenhetsledere (enhetsledere) i kommunens nye organisasjon fra 1.1.2017. Stillingene som TO-leder for grunnskole og TO-leder for barnehage vil bli lyst ut eksternt før 1. september. 

Du finner organisasjonsmodellen her.

Funksjonsbeskrivelsene for lederne er under utarbeidelse. De formelle tilsettingene vil skje i løpet av september. I forkant har rådmannen hatt samtaler med samtlige ledere, som alle er berørt av den omorganisering som er vedtatt. Likeens er saken drøftet med alle de hovedtillitsvalgte.

For de som har spørsmål, eller ønsker en utdyping av organisasjonsmodellen, kan rådmann, kommunalsjefer og enhetsledere kontaktes. Arbeidet med implementeringen av den nye organiseringen fortsetter ut over høsten, og rådmannen vil sikre at alle får oppdatert informasjon om de tiltak og planer som kommer.

Tips en venn Skriv ut