Listeforslag til kommunestyrevalget

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget i Nordre Land kommune er mandag 1. april 2019 kl. 12.00.

Listeforslagene blir lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside og i Sentrumsservice i rådhuset etter hvert som de kommer inn.

Her legges listeforslagene så snart de er klare.

Valgstyret skal innen den 1. juni vedta om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes. Se valgloven kapittel 6 (ekstern lenke) og valgforskriften kapittel 3 (ekstern lenke) om du ønsker mer informasjon om listeforslag og behandlingen av disse. 

Lovgrunnlag for listeforslag

Lovgrunnlag finnes i valglovens kapittel 6 og valgforskriften kapittel 3.
For generell informasjon om listeforslag - se valgdirektoratets hjemmeside (ekstern lenke). 

Mal for listeforslag og vedlegg

Det bør brukes fastsatt mal for listeforslag. (trykk på lenken) og fastsatt mal for vedlegg til listeforslaget (trykk på lenken). 

Merk følgende for side 1 av listeforslaget: 

 • Opplysninger om kandidatene kan fylles ut elektronisk. For at du skal få fylt ut skjemaet elektronisk, må du åpne malen via PC/Mac/annet som gir deg tilgang til redigerbar PDF. åpner du via mobil eller iPad, vil du antakelig få en ikke-redigerbar PDF (et  bilde). Dersom du ikke har tilgang til utstyr som gir redigerbar PDF, bes du om å skrive ut malen tosidig og fylle inn opplysningene manuelt  
 • Registrerte partier skal bruke partiets offisielle navn dvs. kun partinavn
 • Listeforslag til kommunestyrevalget i Nordre Land kommune må inneholde minimum 7 kandidater og  kan maksimum inneholde 33 kandiater
 • Partiet/gruppen kan gi inntil 6 kandiater stemmetillegg. Disse skal stå først i listeforslaget og markeres med STORE BOKSTAVER i kolonnene for navn (fornavn, etternavn), f.år, stilling/bosted  
 • Listeforslaget skal kun inneholde f.år (åååå) da forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn 
 • Stilling og bosted er kun nødvendig dersom det er fare for forveksling av kandidater. Dersom dette fylles ut må det fylles ut på alle kandidatene.

Merk følgende om side 2 av listeforslaget:

 • Skal benyttes for å gi opplysninger om de som har skrevet under listeforslaget samt underskrift. Les mer om underskrift på listeforslag her (ekstern lenke). Regler om tillitvalgte og tillitsutvalg for listeforslag i valgloven §14
 • Gateadresse og postnr. er folkeregistrertført adresse som kan være noe annet enn postadresse
 • Opplysningene må fylles inn manuelt etter følgende prosdyre da det er krav om at underskrift skal være skrift på papir: 
  • Fyll ut side 1 elektronisk 
  • Skriv ut listeforslaget - velg 2-sidig utskrift 
  • Opplysninger om de som har skrevet under listeforslaget fylles ut manuelt 
  • Underskrift skal være skrift på papir 
  • Skann inn dokumentet  

Merk følgende om valgbarhet:

 • For å være valgbar til kommunestyrevalget, må kandiatene på valgdagen være folkeregistrert som bosatt i Nordre Land kommne. Dersom en kandidat ikke er bosatt i Nordre Land kommune når listeforslaget innleveres, må det legges med en erklæring på at kandidaten vil være folkeregistrert som bosatt i Nordre Land kommune på valgdagen. En slik erklæring skal være skriftlig på papir og være underskrevet av kandidaten.
 • Dersom en kandidat ikke er valgbar til kommunestyrevalget pga sin stilling  jfr. kommuneloven § 14 (ekstern lenke) når listeforslaget innleveres, må det legges med en erklæring på at kandidaten vil være valgbar på valgdagen. En slik erklæring skal være skriftlig på papir og være underskrevet av kandidaten
 • Følgende mal for erklæring om valgbarhet  (trykk på lenken) kan benyttes

Merk følgende om vedlegget til listeforslaget: 

 • Opplysningene som gis, brukes for å sjekke kandidatenes valgbarhet. Vi ber om at opplysningene om kandidatene fylles ut så nøye som mulig
Tips en venn Skriv ut