Logopedtjenesten

Beskrivelse

Logopedi kan være aktuelt for personer med behov for artikulasjons-uttaletrening og kommunikasjonstrening på grunn av stemmevansker, taleflytvansker (stamming, løpsk tale), språkvansker (inkludert lese- og skrivevansker), uttalevansker, og spise- og svelgevansker. Vanskene kan være medfødte, eller erhvervede vansker.
Eksempler på tilstander som kan gi en eller flere vansker med behov for logopedi er for eksempel cerebral parese, multippel sklerose, Huntingtons sykdom, demens, hjerneslag, hodeskader, spesifikke språkvansker, utviklingshemninger, leppe-kjeve-ganespalte, Parkinsons sykdom, dysfagi. 

Målgruppe

Nordre Land kommunes innbyggere med behov for artikulasjons og/ eller kommunikasjonstrening.

Kriterier/vilkår

Etter henvisning til og etter vurdering av logoped.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvisningsskjema for barn og voksen er utarbeidet og ligger under PPT på Nordre Land kommunes hjemmeside. 

Saksbehandling

Logopeden arbeider med trening, stimulering og veiledning etter utredning hos 2.linjetjeneste eller etter egen utredning/vurdering i samarbeid med pasient og/eller nærpersoner. Vedtak på logopedtjeneste for voksne fattes av Tildelingskontoret etter Forvaltningsloven. 

Saksbehandlingstid

Henvisninger og henvendelser behandles fortløpende.

Ved ventelister vil det kunne bli vurdert videre henvisning til privatpraktiserende logopeder via HELFO. 

Annen informasjon

Kontakt 

Fagleder PPT: Gro Bratlien  tlf. 61 11 61 49

Logoped: Mathias Migocki  tlf. 962 36 449

Tjenesten oppdatert: 24.08.2016 22:43