Dokkastien under vann_400x300

Lokal fare for flom pga. snøsmelting

Vi ber alle være oppmerksom på lokal flom- og skredfare i tilknytning til bekker og stikkrenner.

Etter en kald vinter og varm vår har vi fått skikkelig vårløysing. Opplever du flom- eller rasfare tilknyttet kommunale veger kan du ringe vakttelefonen til Teknisk drift - tlf. 915 41 421.

Meldinger vedrørende riks- og fylkesveger kan ringes inn på 175, Vegtrafikksentralen.

 

Tips en venn Skriv ut