Velkommen til mestringskurs for ungdom

Mestringskurs for ungdom

Oppstart 7. mars kl. 16

Målet med kurset er:

- å forstå hvorfor en kan få det vanskelig

- bli klar over hva en kan gjøre for å motvirke dette

Kurset passer for deg som har erfaring med å være nedstemt, trist, deprimert eller deppa, har triste tanker og følelser, føler mindre glede og/eller har mindre energi enn vanlig.

 

Praktisk informasjon:

Kurset blir ledet av to trente godkjente kursledere

Kurset gjennomføres på 10 samlinger, hver på ca 1,5 timer pr. gang, og blir holdt i

lokalene til psykisk helse- og rustjenesten i 2.etg i rådhuset

Oppstart for planlagt kurs er tirsdag 07.03.17 kl 16.00

Det er vanligvis 8-15 deltakere på hvert kurs.

Kursboka «depresjonsmestring for ungdom» blir utdelt til deltakere, og den blir brukt aktivt under hele kurset.

 

Påmelding eller spørsmål kan stilles til:

Mette Øversveen, spes.vernepleier 

tlf: 96 23 75 60

Velkommen til mestringskurs for ungdom!

Kurset er gratis.

Tips en venn Skriv ut