Mindre endring av kommunedelplan Synnfjell syd

Herved kunngjøres at hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk i sak 43/17 har vedtatt en mindre endring av kommunedelplan Synnfjell syd. Endringen omfatter eiendommene 67/116 og 67/123. Saksutredning og vedtak kan sees nedenfor.

Saksutredning og vedtak.

Tips en venn Skriv ut