Stian Sagstuen

Møte om forskrift om motorferdsel på vann og vassdrag

Torsdag 1. februar kl 19 -21

Åpent møte om forskrift om motorferdsel på Randsfjorden og andre vann i kommunen.

Kommunene Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land har satt i gang arbeid med å utarbeide en ny felles forskrift for motorferdsel på Randsfjorden.

Hovedformålet med forskriften er å få vedtatt et sett med felles, og lett forståelige regler for motorferdsel på hele Randsfjorden, uavhengig av kommunegrensene (Del B). Forskriften vil også inneholde en del med regler for motorferdsel på øvrige vann og vassdrag i Nordre Land kommune (Del A).

Foreløpig utkast til forskriftens del B finner du HER

Hjemmelen for en slik forskrift er motorferdselloven § 4. Med motorferdsel menes alle typer motoriserte fartøyer. En viktig del av arbeidet med forskriften vil være avveininger mellom ulike brukerinteresser på Randsfjorden. 

Det er viktig at vi så tidlig som mulig får gode innspill til arbeidet, derfor inviteres alle interesserte til et åpent informasjonsmøte:

Torsdag 1. februar 2018 kl. 19 - 21 i kommunestyresalen på Gran rådhus, Jaren

På møtet vil representanter fra administrasjonen i alle kommunene informere om bakgrunnen for forskriftsarbeidet for motorferdsel på Randsfjorden. Det er ønskelig at det kommer spørsmål og innspill til forskriften. 

I del to av møtet vil det bli gruppevis arbeid med innspill til hver enkelt kommune sitt forskriftsarbeid for motorferdsel på vann og vassdrag.

Gi gjerne beskjed om du kommer til: gro.vestues@gran.kommune.no

Har du noen spørsmål rundt dette, kan du ta kontakt med Håvard Telstø på tlf 61 11 60 87 eller per mail havard.telsto@nordre-land.kommune.no

Tips en venn Skriv ut