Næringspris

Næringspris

Foreslå dine kandidater senest 19.12.18

Nordre Land kommune har opprettet en næringspris for å sette fokus på næringslivet i kommunen.

Foreslå dine kandiater senest 19.12.18.

Send ditt forslag, gjerne med en begrunnelse til ingrid.bondlid@nordre-land.kommune.no eller send ditt forslag på messenger på Facebooksida til Nordre Land kommune.

Næringsprisen ble for første gang utdelt i 2017. 

Statutter

1. Nordre Land kommunes næringspris skal være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som på en spesiell måte har bidratt til å skape eller skaffet nye og varige arbeidsplasser til kommunen.

Prisen kan også gis til noen som har bidratt utenom det vanlige for å trygge og videreutvikle allerede eksisterende næringsvirksomhet. Interessante ideer som kan videreutvikles med tanke på varig skapende virksomhet skal også kunne premieres.

2. Formålet med Nordre Land kommunes næringspris er å stimulere til videreutvikling, og nyskaping innen næringslivet i kommunen. Prosessen med utvelgelse og tildeling skal dessuten være med å rette oppmerksomheten mot arbeidet med å legge til rette for ny næringsutvikling.

3. Prisen skal være et kunstverk og et diplom.

4. Alle innbyggere kan foreslå kandidater til prisen og en utnevnt komite bestående av ordfører, Landsbyen Næringshage, eventuelt Land Utvikling og en administrativ ressurs fra Nordre Land kommune velger ut fire finalister. Prisen avgjøres i en nettavstemning. I løpet av prosessen skal Nordre Land kommune markedsføre og løfte fram de fire nominerte kandidatene. Samt sørge for god markedsføring av de nominerte bedriftene.

5. Næringsprisen kan tildeles og overrekkes en gang hvert år. Overrekkelsen skjer på Landsbykonferansen eller på et egnet arrangement.

Tips en venn Skriv ut