NAV

NAV endrer åpningstidene

fra 1.7.2017

NAV har i lengre tid arbeidet for at de som trenger hjelp skal få god oppfølging og hjelp på den enkleste og beste måten.

Antallet besøkende i mottaket blir færre - flere brukere har tatt i bruk nav.no og/eller kommuniserer med NAV på annen måte – elektronisk, via SMS eller telefon – og det er ønske at flere bruker denne kommunikasjon for de enkle spørsmål.

For brukere som har behov for avklaring som ikke er enkel informasjon, ønsker vi heller at bruker skal få timeavtale til en forberedt samtale.

På dette grunnlaget vil NAV-kontoret endre åpningstiden fra 1. juli slik:

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl 1200-1400

Tips en venn Skriv ut