Nordre Land kirkelige fellesråd 14.12.2017

Saksliste

Vedlegg sak 35/17 - Høring - Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn
Spørreskjema.pdf

Vedlegg sak 36/17 - Tjenesteytingsavtale - reforhandling
Tjenesteytingsavtale mellom NLK og Nordre Land kirkelige fellesråd.pdf

Vedlegg sak 38/17 - Økning av bladpenger for menighetsbladet for Nordre Land
Økning bladpenger.pdf

Vedleggsak 42/17 - Referatsaker
Referatsaker.pdf

Vedlegg sak 43/17 - Rutiner for intern varsling - HMS - systemet i Nordre Land kirkelige fellesråd
Rutiner for internvarsling HMS.pdf


Protokoll

 

Tips en venn Skriv ut