Norm for boutgifter

Kommunestyret gjorde vedtak 16/2-16 om at det skal settes norm for dekning av boutgifter

  1. Statens veiledende retningslinjer for økonomisk sosialhjelp (jf. Rundskriv A-1/2015-vedr. retningslinjer for 2016), legges til grunn for utmåling av stønad til livsopphold for perioden 2016-2019.
  2. Husleiepriser i kommunale boliger legges til grunn for utmåling av stønad til boutgifter for perioden 2016-2019 slik: (Justert til 2017-priser)
  • Enslige kr 4.280,-/mnd
  • Ektepar/samboere u/barn kr 4.280,-/mnd
  • Enslige/par med 1-2 barn  kr 4.700,-/mnd
  • Enslige/par med 3 eller flere barn kr 6.120,-/mnd
  1. Normene justeres årlig – jfr. nye årlige veiledende retningslinjer fra departementet.