Hytte

Nye vegnavn er vedtatt

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk har vedtatt nye vegnavn.

I Nordre Land er det i hovedsak veger med fast bosetting som har vært adressert. Nå er det imidlertid også vedtatt vegnavn på det resterende vegnettet. Veger som er gitt navn er primært veger lengre enn 1,5km eller med flere enn 3-4 adressater tilknyttet.

I løpet av våren / sommeren 2016 skal alle hytter tildeles adresse og evt noen boliger / hytter omadresseres. Høsten 2016 starter arbeidet med utsetting av vegskilt. Dette vil sannsynligvis ikke blir ferdigstilt før i 2017.

I vegnavnlista nedenfor er enkelte vegnavn markert med gult. For disse vegnavnene er det ikke fattet endelig vedtak om skrivemåten siden det er reist navnesak fra Kartverket. For disse vegene vil det ta noe lengre tid før adresse tildeles.

Den enkelte adressat vil bli tilskrevet vedr sin nye adresse og det vil bli sendt ut husnummerskilt.

Dokumenter :

Vedtatte vegnavn.pdf

kart1_VeståsenN_201015.pdf

kart2_VeståsenS_ØstsinniS_201015.pdf

kart3_Nordgarda_Leppdalen_201015.pdf

kart4_Østsinni_Nordsinni_201015.pdf

kart5_Østsinniåsen_AustTorpa_201015.pdf

kart6_Nordsinniåsen_Gjærlia_201015.pdf

kart7_VestTorpaS_201015.pdf

kart8_VestTorpaN_201015.pdf

kart9_NordTorpa_201015.pdf

kart10_Austtorpåsen_201015.pdf

kart11_SynndalenS_201015.pdfkart12_Dokkfløy_201015.pdf

kart12_Dokkfløy_201015.pdf

kart13_Spåtind_Lenningen_201015.pdf

Tillegg kart1-2_A3_201015.pdf

Tillegg kart4-5_A3_201015.pdf

Tillegg kart8-10_A3_201015.pdf

Tillegg kart9-10-11_A3_201015.pdf

 

 

 

Tips en venn Skriv ut