Penger

Økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 til offentlig ettersyn

Nå har du mulighet til å komme med innspill til neste års budsjett og økonomiplan for den neste fireårsperioden.

I henhold til Kommunelovens bestemmelser, er Formannskapetsinnstilling til driftsbudsjett for 2016, økonomiplan for 2016-2019, investeringsbudsjett for 2016 og investeringsprogram for 2016-2019 lagt ut til offentlig ettersyn. Forslaget inneholder også forslag til kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2016.

Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 er kapittel 4 i dokumentet Handlings- og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016. Kapittel 2 og 3 er Handlingsplan. Denne delen av dokumentet ble lagt ut til offentlig ettersyn 12.11.2015.

Økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016.

Innspill på økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 kan sendes innen 14. desember 2015 til:

Nordre Land kommune
Postboks 173
2882 Dokka

postmottak@nordre-land.kommune.no

Dokumentet kan også lese i vårt servicetorg.

Tips en venn Skriv ut