Skilt

Omadressering og nye adresser

Gjelder fra 1. mars

I forbindelse med pågående adresseprosjekt er det noen eiendommer i kommunen som får ny adresse. Informasjon om dette ble sendt alle det gjelder i månedsskiftet november/desember 2016 og ny adresse gjelder fra 1. mars 2017.

I tiden som kommer vil alle hytteeiendommer som ikke har adresse fra før få tildelt gateadresse. Adressene vil gradvis bli synlige for alle i kartet på kommunens hjemmesider og alle hytteeiere vil etter hvert få tilsendt brev med informasjon om den nye adressen og husnummerskilt.

Tips en venn Skriv ut