Bilde 035_400x300

Oppdatert sjekkliste for miljøplan er tilgjengelig på nett

Ny sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift (miljøplan) med tilhørende veiledning er tilgjengelig på Statens landbruks-forvaltning sine nettsider.

 

Sjekkliste for miljøhensyn i jordbruket inngår i foretakets miljøplan trinn 1.

Miljøplan trinn 1 består foruten sjekkliste av kart, gjødslingsplan, sprøytejournal, tiltaksplan og dokumentasjon på gjennomføring av tiltak, og den skal foreligge oppdatert til enhver tid. Planen skal følges opp fortløpende, mens sjekklista skal fylles ut innen 15. november. I sjekklista skal det svares for inneværende kalenderår, og den skal oppbevares på foretaket.

Miljøplan er et hjelpemiddel for den enkelte gardbruker til å planlegge og gjennomføre miljøtiltak på garden. Sjekklista er da en obligatorisk del av miljøplan trinn 1 som er en forutsetning for å motta fullt produksjonstilskudd. Den fungerer som et verktøy for å følge opp øvrige oppgaver i miljøplanen. Miljøplan trinn 2 gjelder for gardbrukere som ønsker å gjennomføre særlige miljøtiltak. Blant annet vil miljøplan trinn 2 eller tilsvarende miljøinformasjon være et krav for foretak der det søkes om tilskudd til drenering av jordbruksareal.

Statens landbruksforvaltning (SLF) legger opp til at brukere, forvaltning, rådgivingstjeneste m. fl. selv skal laste ned sjekklista fra nettet. SLF kommer ikke til å trykke opp og sende ut sjekklista i papirversjon til landbruksforetakene til sommeren.  

Her kan du laste ned sjekkliste og veileder

Tips en venn Skriv ut