Oppheving av gamle reguleringsplaner Elverom og Veisten

Offentlig ettersyn

Nordre Land kommunestyre vedtok i møte 5.9.2017 ny områdereguleringsplan for Elverom-Veisten. Denne planen erstatter tidligere reguleringsplaner i dette området. Det foreslås derfor at disse oppheves. Dette gjelder følgende planer:

  • Reguleringsplan Veisten vedtatt 6.5.1980
  • Reguleringsplan Elverom vedtatt 29.4.1986
  • Reguleringsplan Elverom vedtatt 13.2.2007, sist revidert i 2014

Planene kan sees ved å henvende seg til enhet plan og næring.

Eventuelle merknader til forslaget om å oppheve planene må sendes skriftlig til Nordre Land kommune, pb. 173, 2882 Dokka eller til postmottak@nordre-land.kommune.no innen 14. november 2017.

Rådmannen

 

Tips en venn Skriv ut