Nordre Land kommune

Oppstart/høring - Bredbåndsutbygging

Bredbåndsutbygging i Gjøvik, Nordre Land og Søndre Land.

Søknader om tilskudd til NKOM 2018.

Gjøvik, Nordre Land og Søndre Land kommune vurderer å søke om tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKom) (tidl. Post- og teletilsynet) til videre utbygging av bredbåndsnettet i kommunene. 

Et av kravene for en slik søknad er at planprosessen for utbyggingen skal ligge ute til høring i fire uker (en måned). Dette slik at det blir anledning til innspill både fra aktuelle utbyggere og fra mulige framtidige kjøpere av tilgang til bredband. 

Om bredbåndsstøtteordninga 
Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte. 
Organisering av ordningen: 
Fylkeskommunen skal vurdere og deretter rangere søknader fra eget fylke, mens Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKom) skal foreta den endelige avgjørelsen opp mot fastsatte kriterier og den totale budsjettrammen. 

Stønadsordningen er primært rettet inn mot utbygging av bredbånd i områder med mindre enn 10 Mbit/s eller oppgradering av eksisterende bredbåndstilbud i områder med mindre enn 30 Mbit/s. 

Beboere i området som bygges ut må regne med at det må betales egenandeler og/eller ytes arbeidsinnsats for å få realisert prosjektet. 

Innspill kan sendes epost@sondre-land.kommune.no, eller Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 HOV. Innspill merkes med "Bredbåndsutbygging". Frist for innsending 11. mai 2018 kl 12:00. 

Tips en venn Skriv ut