Ordensregler DUS

Ordensreglement for elever ved Dokka ungdomsskole (Behandlet i samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg 7.mai 2015)

Skolen er vår arbeidsplass. Et trygt og trivelig miljø er en forutsetning for at vi skal lære, - og for at vi skal utvikle oss positivt. Derfor vektlegger vi RESPEKT-ANSVAR-OMSORG i henhold til ”Ordensreglement for Nordre Land skolene”. Elever i ungdomsskolen skal ha vurdering med karakter i orden og oppførsel (God - Nokså god - Lite god ) Elevene har med seg private gjenstander/verdisaker på eget ansvar.

ORDEN: Du skal: - alltid komme tidsnok og ha med deg alt nødvendig utstyr - overholde alle innleveringsfrister med mindre du har egen avtale med lærer - holde det ryddig og rent rundt deg til enhver tid - ta godt vare på skolens utstyr/lokaler - bruke pålagt verne- og sikkerhetsutstyr - oppbevare ytterplagg, caps, lue, utesko og annet utstyr i garderobeskap. - vise melding ved fravær.

ATFERD: Du skal: - alltid være hensynsfull og høflig, holde arbeidsro og vise respekt for andre - vise respekt for andre ved å unngå grov språkbruk, vold, rasisme, diskriminering.

KONSEKVENSER: Ved brudd på ordensreglementet trer konsekvenser i kraft. - ordensanmerkning (kan sjekkes i Fronter) - samtale mellom elev og kontaktlærer etter fem (5) anmerkninger - en skriftlig advarsel går til hjemmet dersom ikke det har vært en forbedring innen rimelig tid. - nedsatt karakter - samtale mellom eleven, foresatte og skolens ledelse - oppmøte før ordinær undervisningstid på morgenen og gjensitting etter undervisningstid. - utvisning - utestengelse fra arrangementer, turer, ekskursjoner i skolens regi Side 2 av 2 trakassering og mobbing både fysisk, muntlig og digitalt - ikke bruke eller oppbevare rusmidler/røyk/snus på skolens område eller ved aktiviteter i skolens regi - kunne bruke mobil, musikkavspillingsutstyr med mer kun i matpause og fysak, eller ved tillatelse fra lærer - rette deg etter lærerens instruks i forhold til bruk av data-utstyr - ikke ha med deg farlige gjenstander/utstyr - ikke jukse eller forsøke å jukse - oppholde deg innenfor skoleområdet som avgrenses av gjerder mot naboer og Lyngveien med mindre det er gitt tillatelse fra lærer. - parkere sykkel, spark, moped med mer på anvist plass. Sykkel kan brukes i matpausa på skolens område. Det er påbudt med hjelm - ikke skulke timer eller dager - kaste snøball kun mot anvist blink - miste retten til tilrettelagte/særskilte tiltak, som utplassering, turer osv. - ved ekstreme og vedvarende brudd på reglementet kan skifte av skole være aktuelt - alvorlige lovbrudd blir politianmeldt.

Ved alvorlige brudd på reglementet gjelder forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling og klageadgang.

 

Ordensreglement for skolebuss

Ordensreglement for skolebuss er utarbeidet for at vi skal ha klare regler som fører til trygg skolevei for alle skoleelever.

Reglementet ble utarbeidet i et samarbeid mellom skolene og busselskapene og har vært gjeldende fra 1.1.2011. Ordensreglementet er revidert i april 2014. Reglementet er en presisering av skolenes ordensreglement om hvordan vi ønsker at det skal være på bussen, og hvilke konsekvenser det får hvis elever ikke retter seg etter de regler som gjelder på bussen.Vi ønsker trygge skoleveier for alle. Om elever ikke opplever skoleveien som trygg oppfordrer vi at det blir sagt fra til skolene om hva som skjer (kontaktlærer eller skolens ledelse).

Se reglementet for buss her. 

 

Tips en venn Skriv ut