Pensjons- og forsikringsordninger

Ansatte i Nordre Land kommune har offentlig tjenestepensjon. Arbeidsgiver dekker hovedkostnaden som p.t er 15 % av lønn, mens den ansatte betaler 2% som trekk av egen lønn.  

Kommuneansatte er medlem i Kommunal landspensjonskasse (KLP), med unntak av ansatte i undervisningsstillinger som er medlem i Statens Pensjonskasse.  Offentlig tjenestepensjon gir dekning for alderspensjon, Avtalefestet pensjon (AFP) og uføre-/etterlattepensjoner.Via medlemskapet har ansatte adgang til prisgunstige tilbud i forhold til lån, private forsikringer og banktjenester. Dette avtales direkte med KLP eller SPK.

Ansatte i Nordre Land kommune er omfattet av kommunens forsikringsordning, nedfelt i lov- og tariffavtaler. Forsikringen gjelder yrkesskade, ulykke og gruppeliv.

Nordre Land kommune tilbyr også en fritidsulykkeforsikring.

 

Velg tekststørrelse
A A A