Postliste 15.09.2017

Lnr:        11538/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:060

Saksnr:   17/2157-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    DIG//LSA    Journalenhet:NLK

Navn:    KS

Dok.beskr: AVTALE KS FIKS-MELDINGSFORMIDLER - KSSVARUT SIGNERT AVTALE MELLOM NORDRE LAND KOMMUNE OG KS

 

Lnr:        11544/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:GNR. 121/24

Saksnr:   17/1960-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Reber Schindler Heis AS

Dok.beskr: GNR. 121 BNR. 24 I NORDRE LAND - NY SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, 20051700 - NORDRE LAND RÅDHUS

 

 

Lnr:        11585/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/2161-2                 Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE

                      *******************************************************

 

 

Lnr:        11591/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:410 ***

Saksnr:   17/1802-10               Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ANSETTELSESBREV- VERNEPLEIER

                   **************************************************************

 

 

Lnr:        11593/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:252 ***

Saksnr:   16/1951-9                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13

Saksb:    TDEI//MOG Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: SØKNAD OM STARTLÅN TIL KJØP AV BOLIG'

        **********************************************************************

 

 

Lnr:        11626/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:252

Saksnr:   17/1869-6                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//MOG                                                Journalenhet:NLK

Navn:    Husbanken

Dok.beskr: STARTLÅN 2016 - ANDRE TILDELING

 

 

Lnr:        11627/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   13/1067-12               Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ANG. BEREGNING AV LØNNSANSIENNITET

                             ***********************************************

 

 

Lnr:        11630/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/2078-3                 Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ANG. BEREGNING AV LØNNSANSIENNITET

            ********************************************************************

 

 

Lnr:        11631/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:613

Saksnr:   15/1222-15               Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    TDEI//AKH Journalenhet:NLK

Navn:    Statens kartverk

Dok.beskr: TINGLYSING AV PANTEDOKUMENT M.V.

 

 

Lnr:        11632/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/954-4                   Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    VELFERD//KLE                                          Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: SAKSNR: 357494 - REFERANSE: 791350

                      ******************************************************

 

 

Lnr:        11633/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/954-5                   Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    VELFERD//KLE                                          Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: SAKSNR: 366916 - REFERANSE: 817112

                 **********************************************************

 

 

Lnr:        11634/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/954-6                   Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    VELFERD//KLE                                          Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: VEDLAGT ER OVERSIKT OVER INKASSOSAKER

             *******************************************************************

 

 

Lnr:        11635/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/954-7                   Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    VELFERD//KLE                                          Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: KRAVSOVERSIKT

               ***********************************************************

 

 

Lnr:        11636/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/954-8                   Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    VELFERD//KLE                                          Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: KRAVOVERSIKT

                ****************************************************************

 

 

Lnr:        11637/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/954-9                   Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    VELFERD//KLE                                          Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: OPPLYSNINGER OM EVENTUELLE GJELDSFORHOLD  

                *******************************************************

 

 

Lnr:        11638/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/954-10                 Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    VELFERD//KLE                                          Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: KRAV PR.DAGS DATO

                 ***********************************************************

 

 

Lnr:        11639/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/954-11                 Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    VELFERD//KLE                                          Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: OVERSIKT OVER KRAV

                  **********************************************************

 

 

Lnr:        11641/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/954-12                 Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    VELFERD//KLE                                          Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: OVERSIKT FAKTURAER SOM INNGÅR I INKASSOSAKER PR. 11.09.2017

           *********************************************************************

 

 

Lnr:        11642/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/1934-19               Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    VELFERD//KLE                                          Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: VEDRØRENDE MOTTATT SØKNAD OM NEDBETALINGSAVTALE

           ***************************************************************

 

 

Lnr:        11643/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/1934-20               Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    VELFERD//KLE                                          Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: TIL INFORMASJON I SAK 1040962/17

               *****************************************************************

 

 

Lnr:        11644/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/1934-21               Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    VELFERD//KLE                                          Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: FORSLAG TIL NEDBETALINGSAVTALE FOR SAK NR:KT

     *****************************************************************************

 

 

Lnr:        11645/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/948-19                 Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    VELFERD//KLE                                          Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: SAK NR: 17548613

                 **********************************************************

 

 

Lnr:        11646/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/948-20                 Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    VELFERD//KLE                                          Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: VEDR. DERES GJELDSORDNING

                *****************************************************

 

 

Lnr:        11647/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/1971-40               Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    VELFERD//KLE                                          Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: OPPLYSNINGER OM EVENTUELLE GJELDSFORHOLD

             *********************************************************************

 

 

Lnr:        11649/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/2082-2                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13

Saksb:    SAMF//MOG                                                Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: SØKNAD OM STARTLÅN TIL KJØP AV BOLIG

                  *************************************************

 

 

Lnr:        11650/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   13/1067-13               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE FOR TILKALLINGSVIKAR I TURNUSARBEID

          ************************************************************************

 

 

Lnr:        11651/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   09/996-13                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//IBH    Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: OPPSIGELSE AV STILLING

          *******************************************

 

 

Lnr:        11652/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   14/1973-20               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG OMPLASSERING

                 *********************************************************

 

 

Lnr:        11671/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:232

Saksnr:   17/654-8                   Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    LEDER//JLM                                                Journalenhet:NLK

Navn:    siwstillev@gmail.com

Dok.beskr: GNR.100 BNR. 15 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT  

 

 

Lnr:        11672/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:232

Saksnr:   17/736-5                   Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    ØKIT//JLM  Journalenhet:NLK

Navn:    tflatemo@hotmail.com

Dok.beskr: EIENDOMSSKATT - KLAGE 2017 - GNR 52 BNR 39 FNR 191

 

 

Lnr:        11673/17                  Regdato:15.09.2017     Arkivkode:232

Saksnr:   17/1931-7                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    ØKIT//JLM  Journalenhet:NLK

Navn:    even.rohnebak@fjellstyrene.no

Dok.beskr: GNR. 148 BNR. 1 FNR. 187 I NORDRE LAND KOMMUNE - SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT FLYTEBRYGGE VED DOKKFLØY

 

 

 

Tips en venn Skriv ut