Postliste 18.09.2017

Lnr:        11628/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:GNR. 126/83

Saksnr:   17/2041-7                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Storengen BA-Consult

Dok.beskr: GNR. 126 BNR. 83 I NORDRE LAND - OVERSIKT OVER KOMPETANSEN TIL VALDRES HYTTE OG BYGGSERVICE AS  

 

Lnr:        11676/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   12/3212-34               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//IBH    Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: BREV

                   **************************************************

 

 

Lnr:        11677/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   01/1090-16               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//RIF     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ANSETTELSESKONTRAKT

                *******************************************

 

 

Lnr:        11678/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   13/1124-16               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//RIF     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE FOR TILKALLINGSVIKAR

                 **********************************************

 

 

Lnr:        11679/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   06/2623-17               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//RIF     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT

                     ************************************************

 

 

Lnr:        11680/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   08/2759-16               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//RIF     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT

                ***********************************************

 

Lnr:        11685/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:GNR. 148/1

Saksnr:   17/2170-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Gudmund Larsen

Dok.beskr: FNR. 148 BNR. 1 FNR. 132 I NORDRE LAND - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

 

 

Lnr:        11686/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:GNR. 148/1

Saksnr:   17/2170-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Gudmund Larsen

Dok.beskr: MIDLERTIDIG/FORELØPIG SVARBREV - FNR. 148 BNR. 1 FNR. 132 I NORDRE LAND - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

 

 

Lnr:        11687/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:GNR. 41/196

Saksnr:   17/124-6                   Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Helge Rustad

Dok.beskr: GNR. 41 BNR. 196 I NORDRE LAND - INFORMASJON I FORBINDELSE MED SØKNAD OM DESPENSASJON

 

 

Lnr:        11688/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:GNR. 83/128

Saksnr:   17/2171-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//FJO  Journalenhet:NLK

Navn:    Kjetil Koll

Dok.beskr: GNR. 83 BNR. 128 I NORDRE LAND - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE

 

 

Lnr:        11690/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:GNR. 83/128

Saksnr:   17/2171-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//FJO  Journalenhet:NLK

Navn:    Kjetil Koll

Dok.beskr: MIDLERTIDIG/FORELØPIG SVARBREV - GNR. 83 BNR. 128 I NORDRE LAND - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE

 

 

Lnr:        11691/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   06/668-73                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//IMS    Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: UTLEGGSTREKK

                    ************************************************

 

 

Lnr:        11692/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   15/372-28                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//IMS    Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: UTLEGGSTREKK

                  ***********************************************

 

 

Lnr:        11693/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   07/585-27                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//IMS    Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: UTLEGGSTREKK

               ***********************************************

 

 

Lnr:        11694/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   15/1292-19               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//IMS    Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: UTLEGGSTREKK

                  ***********************************************

 

Lnr:        11696/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   07/325-39                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HR//RAG     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

                      ************************************************

 

Lnr:        11697/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   00/3123-58               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//RAG   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: SAMTALE

                   *************************************************

 

Lnr:        11698/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   16/958-7                   Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//RIF     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT

                 *************************************************

 

Lnr:        11699/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/1844-7                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: TAUSHETSERKLÆRING

                ********************************************

 

Lnr:        11700/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/1828-4                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: TAUSHETSERKLÆRING

                       ***********************************************

 

 

Lnr:        11701/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   10/3163-23               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HR//MLT     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ANSETTELSESKONTRAKT

                   *******************************************

 

 

Lnr:        11702/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   16/368-10                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HR//MLT     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE FOR TILKALLINGSVIKAR

                   ***********************************************

 

 

Lnr:        11703/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   11/528-15                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HR//MLT     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT - KONSTITUERING

                        **********************************************

 

Lnr:        11704/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   14/3156-7                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE FOR TILKALLINGSVIKAR I TURNUSARBEID

                         *************************************************

 

Lnr:        11706/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:Q05

Saksnr:   17/2172-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//JHV Journalenhet:NLK

Navn:    Statens vegvesen

Dok.beskr: FV. 186 I HUGULIA FÅR NY ASFALT I 2018

 

 

Lnr:        11707/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:GNR. 103/7

Saksnr:   17/2173-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Jarle Christian Gjerdalen

Dok.beskr: GNR 103 BNR 7,8 I NORDRE LAND - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

 

 

Lnr:        11708/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:GNR. 103/7

Saksnr:   17/2173-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Jarle Christian Gjerdalen

Dok.beskr: GNR 103 BNR 7,8 I NORDRE LAND - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

 

 

Lnr:        11709/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:U63

Saksnr:   17/2102-4                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    VELFERD//TMI                                           Journalenhet:NLK

Navn:   

Dok.beskr: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ÅPENT ARRANGEMENT

 

 

Lnr:        11716/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:GNR. 27/28

Saksnr:   17/2174-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Geir Åge Fiskum

Dok.beskr: BNR. 27 BNR. 28 I NORDRE LAND - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

 

 

Lnr:        11717/17                  Regdato:18.09.2017     Arkivkode:GNR. 27/28

Saksnr:   17/2174-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Geir Åge Fiskum

Dok.beskr: MIDLERTIDIG/FORELØPIG SVARBREV - BNR. 27 BNR. 28 I NORDRE LAND - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

 

 

 

Tips en venn Skriv ut