Postliste 21.09.2017

Lnr:        10496/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 104/19

Saksnr:   17/1969-3                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    ARNE KRISTIAN AUSTDAL

Dok.beskr: SØKNAD OM FRADELING AV 45 DEKAR LANDBRUKSAREAL TIL FORMÅL TILLEGGSJORD GNR 104 BNR 19 I NORDRE LAND.

 

Lnr:        11595/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:410 ***

Saksnr:   17/1802-11               Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE- VIKARIAT

                          *************************************************

 

 

Lnr:        11640/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:613

Saksnr:   15/1222-16               Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    TDEI//AKH Journalenhet:NLK

Navn:    Husbanken

Dok.beskr: TILSKUDDS OG LÅNEDOKUMENTER - SØKAND OM UTBETALING

 

 

Lnr:        11721/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 148/1

Saksnr:   14/2238-33               Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Rørlegger Øyvind Hasvold AS

Dok.beskr: KART OVER LEDNINGSNETT, DIMENSJONER PÅFØRT

 

 

Lnr:        11723/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 148/1

Saksnr:   14/2238-34               Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Rørlegger Øyvind Hasvold AS

Dok.beskr: RAPPORT FRA KAMERAKJØRING AV BR. GRØNNERUD, FASE 2.

 

 

Lnr:        11749/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:U63

Saksnr:   17/2185-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    HRS//MSH   Journalenhet:NLK

Navn:    Land Mikrobryggeri Tsjoch

Dok.beskr: SØKNAD OM SALGSBEVILLING

 

 

Lnr:        11798/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   09/996-14                 Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: SVAR PÅ OPPSIGELSE AV STILLING

                      *********************************************

 

 

Lnr:        11800/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 41/319

Saksnr:   17/1291-16               Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Mads Nordnes

Dok.beskr: GNR. 41 BNR. 319 I NORDRE LAND - NYE DETALJTEGNINGER AV CARPORTER

 

 

Lnr:        11803/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 66/376

Saksnr:   17/2194-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Steinar Storsveen

Dok.beskr: GNR. 66 BNR. 376 I NORDRE LAND - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK  

 

 

Lnr:        11809/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:L12

Saksnr:   13/1309-21               Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HTE Journalenhet:NLK

Navn:    Gullord GeoService AS

Dok.beskr: VEDR. FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FJELLOLIA SØR

 

 

Lnr:        11810/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 72/172

Saksnr:   17/1792-10               Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Bjørn Roar Kluftødegård

Dok.beskr: GNR. 72, BNR. 172 - VEDRØRENDE MOTTATT TERRENGSNITT OG SITUASJONSKART

 

 

Lnr:        11811/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   16/2407-2                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: FORHÅNDSUNDERSØKELSE FOR MRSA OG TUBERKULOSE AV ANSATTE, VIKARER, STUDENTER, ELVER OG HOSPITANTER

                        *************************************************

 

 

Lnr:        11812/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   16/2407-3                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: TAUSHETSERKLÆRING

                  *************************************************

 

Lnr:        11813/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   09/630-19                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HR//MLT     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT

                  ***********************************************

 

 

Lnr:        11814/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   02/1221-69               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT

                **********************************************

 

 

Lnr:        11815/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   09/996-16                 Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: TJENESTEBEVIS

                   *******************************************

 

Lnr:        11816/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   01/3408-20               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//RAG   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ALDERSPENSJON FRA KLP

                   *********************************************

 

 

Lnr:        11817/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   06/2425-25               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//RAG   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR

                     ***********************************************

 

 

Lnr:        11818/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:000 &13

Saksnr:   17/64-67                   Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    BHAGE//GUF                                              Journalenhet:NLK

Navn:    Helsedirektoratet

Dok.beskr: HØRING - NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR MAT OG MÅLTIDER I BARNEHAGEN

 

 

Lnr:        11819/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   00/3441-55               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//IMS    Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: STOPP AV TREKK I LØNN OG ANDRE YTELSER

                  ***********************************************

 

 

Lnr:        11820/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 126/83

Saksnr:   17/2041-11               Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Arbeidstilsynet

Dok.beskr: GNR. 126 BNR. 83 - VEDTAK OM SAMTYKKE OG GEGYR

 

 

Lnr:        11821/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:223 C

Saksnr:   17/2196-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    KULT//SVL Journalenhet:NLK

Navn:    Stiftelsen Tømmerstock

Dok.beskr: SØKNAD OM STØTTE TIL TØMMERSTOCK UBARKET 2018

 

 

Lnr:        11822/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:223 C

Saksnr:   17/2196-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    KULT//SVL Journalenhet:NLK

Navn:    Stiftelsen Tømmerstock

Dok.beskr: SØKNAD OM STØTTE TIL TØMMERSTOCK UBARKET 2018

 

 

Lnr:        11823/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:041

Saksnr:   17/2175-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    VELFERD//BDN                                          Journalenhet:NLK

Navn:    VG

Dok.beskr: INNSYN INNSYN I AVTALER MED CONNEXA

 

 

Lnr:        11824/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:041

Saksnr:   17/2175-4                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    VELFERD//BDN                                          Journalenhet:NLK

Navn:    Nordre Land kommune

Dok.beskr: INNSYN SVAR - INNSYN I AVTALER MED CONNEXA

 

 

Lnr:        11825/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 113/88

Saksnr:   17/2197-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Kent Are Solberg

Dok.beskr: GNR. 113 BNR. 88 I NORDRE LAND - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILTAK INNENFOR LNF

 

 

Lnr:        11826/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 113/88

Saksnr:   17/2197-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Kent Are Solberg

Dok.beskr: FORELØPIG SVAR - GNR. 113 BNR. 88 I NORDRE LAND - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILTAK INNENFOR LNF

 

 

Lnr:        11827/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:064

Saksnr:   17/2198-1                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    VELFERD//BDN                                          Journalenhet:NLK

Navn:    Tieto

Dok.beskr: OPPSIGELSE AV AVTALE MELLOM NORDRE LAND KOMMUNE OG TIETO SOCIO  

 

 

Lnr:        11828/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 100/8

Saksnr:   17/425-6                   Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Roger Elton Solhaug

Dok.beskr: GNR 100 BNR 8 I NORDRE LAND - FERDIGATTEST TIL OPPFØRING AV TAK OVER EKSISTERENDE VERANDA TIL BOLIG

 

 

Lnr:        11829/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:U63

Saksnr:   17/2185-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    HRS//MSH   Journalenhet:NLK

Navn:    Land Mikrobryggeri Tsjoch

Dok.beskr: FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SALGSBEVILLING

 

 

Lnr:        11830/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 0/0

Saksnr:   16/1818-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    PLNÆ//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Fylkesmannen i Oppland

Dok.beskr: TILSKUDD TIL FJERDINGSLIVEGEN VED HANS G. HASVOLD  

 

 

Lnr:        11831/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   08/1293-19               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//RAG   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: MELDING FRA KLP

                **************************************************

 

Lnr:        11832/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   09/2871-12               Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: SVAR PÅ OPPSIGELSE AV STILLING

                  *******************************************

 

Lnr:        11833/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:M30

Saksnr:   14/4163-15               Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    TDEI//AER  Journalenhet:NLK

Navn:    Gjensidige Forsikring ASA

Dok.beskr: ANSVARSSKADE 05.12.14 - FORSIKRINGSOPPGJØR

 

 

Lnr:        11834/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 46/8

Saksnr:   17/2199-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Per Rognerud og Morten Lie

Dok.beskr: GNR. 46 BNR.8 - SØKNAD OM DELING OG REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING

 

 

Lnr:        11836/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 46/8

Saksnr:   17/2199-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Per Rognerud og Morten Lie

Dok.beskr: GNR. 46 BNR.8 - SØKNAD OM DELING OG REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING FORELØPIG SVARBREV

 

 

Lnr:        11837/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 78/1

Saksnr:   17/2124-3                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Frank Strype

Dok.beskr: OPPFØLGING AV BRUK AV FYLLING I NÆRHETEN AV FRITIDSEIENDOMMEN GNR. 78, BNR. 32

 

 

Lnr:        11838/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 99/5

Saksnr:   17/1601-8                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Skorsteinspesialisten AS

Dok.beskr: GNR. 99 BNR. 5 I NORDRE LAND - FERDIGATTEST TIL REHABILITERING OG OPPGRADERING AV SKORSTEIN TIL BOLIG

 

 

Lnr:        11839/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 72/47,68

Saksnr:   17/2200-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Bjørn Tore Johannessen

Dok.beskr: GNR. 72 BNR. 47,68 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM

 

 

Lnr:        11840/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 72/47,68

Saksnr:   17/2200-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Tone Randen

Dok.beskr: GNR. 72 BNR. 47,68 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM

 

 

Lnr:        11841/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   15/1292-21               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//IMS    Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: PÅLEGG OM TREKK TIL SKATT OG AVGIFT

                   ********************************************

 

Lnr:        11842/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 73/52

Saksnr:   17/2149-3                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Nils Olav Øistad

Dok.beskr: GNR 73 BNR 52 I NORDRE LAND - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

 

 

Lnr:        11844/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 148/1/168

Saksnr:   17/2201-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Tømrer Helge Loeng AS

Dok.beskr: GNR. 148 BNR. 1 FNR. 168 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG

 

 

Lnr:        11846/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 148/1/168

Saksnr:   17/2201-3                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Tømrer Helge Loeng AS

Dok.beskr: GNR. 148 BNR. 1 FNR. 168 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FORELØPIG SVARBREV

 

 

Lnr:        11847/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 85/13

Saksnr:   17/1997-5                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Ivar Goplen

Dok.beskr: GNR. 85 BNR. 13 I NORDRE LAND - NABOSAMTYKKE

 

 

Lnr:        11848/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 41/63, 298

Saksnr:   16/1495-7                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    PLNÆ//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    SBG Byggprosjekt AS

Dok.beskr: GNR. 41 BNR. 63 OG 298 I NORDRE LAND - FERDIGATTEST TIL OPPFØRING AV TILBYGG MED NY PRODUKSJONSHALL OG KRANBANE

 

 

Lnr:        11849/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 103/7

Saksnr:   17/2173-3                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Jarle Christian Gjerdalen

Dok.beskr: GNR 103 BNR 7,8 I NORDRE LAND - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

 

 

Lnr:        11851/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:X20

Saksnr:   17/2179-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//POB                                                  Journalenhet:NLK

Navn:   

Dok.beskr: NY VERSJON- SAMARBEIDSAVTALE OM FELLES 110-NØDALARMERINGSSENTRAL MELLOM HAMAR KOMMUNE(VERTSKOMMUNE) OG X KOMMUNE (SAMARBEIDSKOMMUNE)

 

 

Lnr:        11852/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:K01

Saksnr:   17/2202-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//ANE                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Langsua nasjonalparkstyre

Dok.beskr: SKILØYPEPREPARERING

 

 

Lnr:        11853/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 148/1/118 m.fl.

Saksnr:   16/1773-17               Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    PLNÆ//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Statskog

Dok.beskr: GNR. 148 BNR. 1 FNR. 118, 119 OG 120 I NORDRE LAND - BEKREFTELSE AV GRENSER

 

 

Lnr:        11854/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 70/128

Saksnr:   17/2134-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Jan Magnussen

Dok.beskr: GNR. 70 BNR. 128 I NORDRE LAND - FERDIGATTEST TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG

 

 

Lnr:        11855/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   13/3070-36               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ANSETTELSESKONTRAKT

                 *******************************************

 

Lnr:        11856/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   00/4943-38               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE FOR TILKALLINGSVIKAR I TURNUSARBEID

                      ************************************************

 

Lnr:        11857/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   14/93-19                   Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HR//MLT     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE FOR TILKALLINGSVIKAR I TURNUSARBEID

                              ******************************************

 

Lnr:        11858/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   16/350-9                   Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HR//MLT     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE FOR TILKALLINGSVIKAR

                    ********************************************

 

Lnr:        11859/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   16/1019-5                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE FOR TILKALLINGSVIKAR I TURNUSARBEID

                        **********************************************

 

 

Lnr:        11860/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/2203-1                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE FOR TILKALLINGSVIKAR I TURNUSARBEID

                              ********************************************

 

Lnr:        11861/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   14/3156-8                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE FOR TILKALLINGSVIKAR I TURNUSARBEID

                      ***********************************************

 

Lnr:        11862/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   15/161-10                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ANSETTELSESKONTRAKT

                      *******************************************

 

Lnr:        11863/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   16/1408-8                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE

                         ************************************************

 

Lnr:        11864/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:613

Saksnr:   15/1222-17               Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    TDEI//AKH Journalenhet:NLK

Navn:    Husbanken

Dok.beskr: TINGLYSTE DOKUMENTER

 

 

Lnr:        11865/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 88/18

Saksnr:   17/2204-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Jørgen Einar Bratlien

Dok.beskr: GNR. 88 BNR. 18 - SPØRSMÅL OM REGLER SOM GJELDER FOR HYTTEOMRÅDE

 

 

Lnr:        11866/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 78/153

Saksnr:   17/2205-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Oppland Bygg og anlegg AS

Dok.beskr: GNR.78 BNR. 153 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM

 

 

Lnr:        11867/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 132/1

Saksnr:   17/2206-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Nordre Land IL

Dok.beskr: GNR. 132 BNR. 1 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

 

 

Lnr:        11868/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 132/1

Saksnr:   17/2206-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Nordre Land IL

Dok.beskr: MIDLERTIDIG/FORELØPIG SVARBREV - GNR. 132 BNR. 1 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

 

 

Lnr:        11870/17                  Regdato:21.09.2017     Arkivkode:GNR. 52/39

Saksnr:   17/2091-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//FJO  Journalenhet:NLK

Navn:    Jørgen Bratlien

Dok.beskr: GNR 52 BNR 39 I NORDRE LAND - SØKNAD OM FERDIGATTEST

 

 

 

Tips en venn Skriv ut