Postliste 25.09.2017

Lnr:        11670/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 46/35

Saksnr:   17/1990-4                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Arve Ulsakerhaugen

Dok.beskr: GNR. 46  BNR. 35 I NORDRE LAND - IGANGSETTINGSTILLATELSE TIL RIVING AV ENEBOLIG

 

Lnr:        11729/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 126/83

Saksnr:   17/2041-10               Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Storengen BA-Consult AS

Dok.beskr: GNR. 126 BNR. 83 I NORDRE LAND - IGANGSETTINGSTILLATELSE OG DISPENSASJON TIL OPPFØRING AV LAGERBYGG

 

 

Lnr:        11762/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 78/1

Saksnr:   17/2124-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Frank Strype

Dok.beskr: VEDR. BRUK AV FYLLING I NÆRHETEN AV FRITIDSEIENDOM

 

 

Lnr:        11843/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 148/1

Saksnr:   14/2238-35               Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Rørlegger Øyvind Hasvold AS

Dok.beskr: KOPIER AV TINGLYSTE AVTALER VEDR. VANN- OG AVLØPSNETT

 

 

Lnr:        11869/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 78/1

Saksnr:   17/2124-4                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Frank Strype

Dok.beskr: TILBAKEMELDING VEDR. OPPFØLGING AV FYLLING I NÆRHETEN AV FRITIDSEIENDOMMEN GNR. 78, BNR. 32

 

 

Lnr:        11874/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 78/154

Saksnr:   17/2207-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Irene Nordrum

Dok.beskr:  GNR. 78, BNR. 154, MELDING OM RIVING AV GARASJE

 

 

Lnr:        11876/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 60/30

Saksnr:   17/2113-3                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Kjell Ivar Enger

Dok.beskr: GNR. 60, BNR. 30 - KJELL IVAR ENGER, DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL, GARASJE UNNTATT SØKNADSPLIKT

 

 

Lnr:        11879/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:K01

Saksnr:   17/2210-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//ANE                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Nils Olav Øistad

Dok.beskr: SØKNAD ANGÅENDE UTBEDRINGER AV SKITRASE I SYNNADALEN

 

 

Lnr:        11882/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:000 &13

Saksnr:   17/64-68                   Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Oppland Fylkeskommune

Dok.beskr: HØRING AV UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR GUDBRANDSDALSLÅGEN MED SIDEVASSDRAG

 

 

Lnr:        11885/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:233 F30 ***

Saksnr:   17/1732-5                 Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    VELFERD//MMR                                         Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: 3.TERMINUTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 2-5 FOR 2017

                          ***********************************************

 

Lnr:        11887/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:233 F30 ***

Saksnr:   17/1732-6                 Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    VELFERD//MMR                                         Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: UTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 1 FOR 2017

                         **************************************************

 

 

Lnr:        11888/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:K01

Saksnr:   17/2213-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Fylkesmannen i Oppland

Dok.beskr: TILLATELSE TIL BRUK AV DRONE I FORBINDELSE MED KARTLEGGING AV GYTELOKALITETER FOR STORØRRET-HUNDORP NR -DOKKADELTAET NR- RØYKENVIKA FFR-LÅGENDELTAET NR-TOTENVIKA NR-TRETTENSTRYKA FFO

 

 

Lnr:        11889/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 148/6

Saksnr:   17/2214-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Spåtind skisenter AS

Dok.beskr: GNR. 148 BNR. 6 I NORDRE LAND - BYGGESØKNAD FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL HEISHUS FOR SPÅTIND SKISENTER AS

 

 

Lnr:        11914/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:M52

Saksnr:   17/2221-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    ORDF//OTD                                                  Journalenhet:NLK

Navn:    LO GLTV m/tilhørende fagforeninger

Dok.beskr: RENOVASJON I EGENREGI

 

 

Lnr:        11915/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 67/42

Saksnr:   17/1584-3                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HIL Journalenhet:NLK

Navn:    Jørn Nørstelien

Dok.beskr: OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER GRENSEJUSTERING.

 

 

Lnr:        11916/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 83/128

Saksnr:   16/1938-6                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    PLNÆ//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Nordre Land kommune

Dok.beskr: GNR. 83 BNR. 128 I NORDRE LAND - FERDIGATTEST TIL NEDBRENNING AV EKSISTERENDE FRITIDSBOLIG

 

 

Lnr:        11917/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 67/42

Saksnr:   17/1584-4                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HIL Journalenhet:NLK

Navn:   

Dok.beskr: ANGÅENDE OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING MELLOM 67/42 OG 67/176 I NORDRE LAND KOMMUNE.

 

 

Lnr:        11921/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:K01

Saksnr:   17/2210-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//ANE                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Synnfjelløypene

Dok.beskr: SØKNAD ANGÅENDE UTBEDRINGER AV SKITRASE I SYNNADALEN FORELØPIG SVARBREV

 

Lnr:        11922/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   14/223-18                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HR//MLT     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE FOR TILLKALLINGSVIKAR I TURNUSARBEID

                           ************************************************

 

Lnr:        11923/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   15/417-12                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE FOR TILKALLINGSVIKAR I TURNUSARBEID

                           ************************************************

 

Lnr:        11924/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   13/3070-37               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET

                             **********************************************

 

Lnr:        11925/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/2203-2                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET

                        ***********************************************

 

 

Lnr:        11926/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/2109-2                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET

                           ********************************************

 

 

Lnr:        11928/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   14/2144-12               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET

                               ***********************************************

 

 

Lnr:        11929/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/2077-3                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET

                       *************************************************

 

Lnr:        11930/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/2022-3                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET

                              ************************************************

 

Lnr:        11931/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   13/2186-11               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET

                              *************************************************

 

Lnr:        11932/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/1932-5                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET

                                   *****************************************

 

Lnr:        11933/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/2078-4                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET

                     ************************************************

 

 

Lnr:        11934/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/2023-5                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET

                       ***********************************************

 

Lnr:        11938/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   00/2502-26               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HR//RAG     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ENDRET MØTETIDSPUNKT FOR DIALOGMØTE

                            *************************************************

 

 

Lnr:        11939/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   13/265-17                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//RAG   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: INNKALLING TIL DIALOGMØTE

                      ********************************************

 

 

Lnr:        11940/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   13/154-23                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//RAG   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: AVLYSNING AV DIALOGMØTE

                      ***************************************

 

Lnr:        11941/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   16/947-7                   Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HR//MLT     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ANSETTELSESKONTRAKT

               ************************************************

 

 

Lnr:        11942/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 148/1

Saksnr:   17/2170-3                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Gudmund Larsen

Dok.beskr: BNR. 148, BNR. 1, FNR. 132  -  FORELØPIG SVAR VEDR. SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG

 

 

Lnr:        11943/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:614 &58

Saksnr:   17/391-5                   Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SKOLE//FRS                                                Journalenhet:NLK

Navn:    Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn IKS

Dok.beskr: AVSLUTNING AV TILSYN- DOKKA UNGDOMSSKOLE

 

 

Lnr:        11944/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 121/821

Saksnr:   17/2223-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HIL Journalenhet:NLK

Navn:    Karisma Dokka AS

Dok.beskr: GNR. 121 BNR. 821 - SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING

 

 

Lnr:        11945/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 121/821

Saksnr:   17/2223-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Karisma Dokka AS

Dok.beskr: GNR. 121 BNR. 821 - SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING FORELØPIG SVARBREV

 

 

Lnr:        11948/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:404 ***

Saksnr:   17/166-38                 Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    HRS//HNE   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: TAUSHETSERKLÆRINGER 2017 *

                      *****************************************

 

Lnr:        11951/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:041

Saksnr:   17/2225-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    ØKIT//JLM  Journalenhet:NLK

Navn:    Funfact AS

Dok.beskr: INNSYN I EIENDOMSSKATTELISTE 2017

 

 

Lnr:        11953/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 121/403

Saksnr:   17/2104-3                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Marit og Jo Olav Kvarberg

Dok.beskr: GNR.121, BNR.403  -  VEDR. MOTTATT MELDING OM BYGNING ELLER TILBYGG SOM ER UNNTATT SØKNADSPLIKT

 

 

Lnr:        11954/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 78/111

Saksnr:   17/2226-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Svein K. Bakkland

Dok.beskr: GNR. 78 BNR. 111 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

 

 

Lnr:        11955/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 78/111

Saksnr:   17/2226-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Svein K. Bakkland

Dok.beskr: MIDLERTIDIG/FORELØPIG SVARBREV - GNR. 78 BNR. 111 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

 

 

Lnr:        11956/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:041

Saksnr:   17/2227-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    VELFERD//BDN                                          Journalenhet:NLK

Navn:    Navn Navnesen

Dok.beskr: INNSYN DOKUMENTASJON I FORBINDELSE MED INNLEIE AV PRIVAT BARNEVERNLEDER

 

 

Lnr:        11957/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:231 M5 &16

Saksnr:   17/2228-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    ØKIT//KTO Journalenhet:NLK

Navn:    Kjell Gunnar Lund

Dok.beskr: SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT SKYTTERVEGEN 7

 

 

Lnr:        11958/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:231 M5 &16

Saksnr:   17/2228-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    ØKIT//KTO Journalenhet:NLK

Navn:    Kjell Gunnar Lund

Dok.beskr: SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT SKYTTERVEGEN 7 FORELØPIG SVARBREV

 

 

Lnr:        11960/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:410 ***

Saksnr:   17/1700-29               Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ***********************************************************

Dok.beskr: TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE- HELGESTILLING

               ***************************************************

 

 

Lnr:        11961/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 66/298

Saksnr:   17/2229-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Siri Opsahl Hetlevik

Dok.beskr: GNR. 66 BNR. 298 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM

 

 

Lnr:        11962/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 66/298

Saksnr:   17/2229-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Grete Nikolaisen

Dok.beskr: GNR. 66 BNR. 298 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM

 

 

Lnr:        11963/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 66/298

Saksnr:   17/2229-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Erik Opsahl

Dok.beskr: GNR. 66 BNR. 298 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM

 

 

Lnr:        11965/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 72/172

Saksnr:   17/1792-11               Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Bjørn Roar Kluftødegård

Dok.beskr: GNR. 72 BNR. 172 I NORDRE LAND - KVITTERING FOR NABOVARSEL

 

 

Lnr:        11966/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 66/136

Saksnr:   17/2230-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Arild Tegner

Dok.beskr: GNR. 66 BNR. 136 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM

 

 

Lnr:        11967/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 66/98

Saksnr:   17/2231-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Arild Tegner

Dok.beskr: GNR. 66 BNR. 98 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM

 

 

Lnr:        11968/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 3/14

Saksnr:   17/2232-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Arne Norvall Andersen

Dok.beskr: GNR. 3 BNR. 14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM

 

 

Lnr:        11969/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:F47 &13

Saksnr:   17/2233-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    VELFERD//BDN                                          Journalenhet:NLK

Navn:    Fylkesmannen i Oppland

Dok.beskr: BRUK AV PRIVATE AKTØRER I BARNEVERNET TOLKINGSUTTALELSE FRA BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET

 

 

Lnr:        11970/17                  Regdato:25.09.2017     Arkivkode:GNR. 83/20

Saksnr:   16/2472-7                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HIL Journalenhet:NLK

Navn:    Kristian Jøranli

Dok.beskr: OVERSENDELSE AV NYTT MATRIKKELBREV, GNR. 83, BNR. 210 I NORDRE LAND KOMMUNE.

 

 

 

Tips en venn Skriv ut