Postliste 26.09.2017

Lnr:        11536/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   08/2759-14               Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25

Saksb:    HRS//RIF     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: SVAR PÅ SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN FOR Å TA ANNET ARBEID

                      *************************************************

 

Lnr:        11557/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:GNR. 72/172

Saksnr:   17/1792-9                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Bjørn Roar Kluftødegård

Dok.beskr: GNR. 72, BNR. 172 -  BJØRN ROAR KLUFTØDEGÅRD, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG, TILTAKSHAVER ELSE BERGSJORDET

 

 

Lnr:        11873/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:TILS 2017

Saksnr:   17/1574-33               Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25

Saksb:    HRS//HNE   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ANSETTELSESBREV

                  *************************************************

 

 

Lnr:        11949/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:L09

Saksnr:   17/2224-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//ANE                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    MjøsPlan AS

Dok.beskr: PRIVAT INNSPILL TIL REGULERING AV OMRÅDE SØR FOR TORSTU

 

 

Lnr:        11978/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:G00

Saksnr:   15/2520-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    OMRE//MST                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Human Care Assistanse AS

Dok.beskr: FUSJON MED HUMANA AS

 

Lnr:        11981/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:613 ***

Saksnr:   17/2236-1                 Dok.type: /I                  Gradering:130 Ofl §13

Saksb:    SAMF//MOG                                                Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: SØKNAD OM LEIE AV BOLIG

                   ****************************************

 

 

Lnr:        11983/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:613 &53

Saksnr:   17/2236-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//MOG                                                Journalenhet:NLK

Navn:    Einar Hjellum

Dok.beskr: SØKNAD OM LEIE AV BOLIG - FORELØPIG SVARBREV

 

 

Lnr:        11984/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:L09

Saksnr:   17/2237-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//ANE                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Mjøsplan AS

Dok.beskr: PRIVAT INNSPILL TIL REGULERING AV OMRÅDE SØR FOR DOKKA SENTRUM

 

 

Lnr:        11992/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:L12

Saksnr:   17/2238-1                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HTE Journalenhet:NLK

Navn:    Høringsinstanser

Dok.beskr: FORSLAG OM OPPHEVING AV GAMLE REGULERINGSPLANER ELVEROM OG VEISTEN - HØRING

 

 

Lnr:        11993/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:223 C1

Saksnr:   17/2239-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    VELFERD//AAG                                         Journalenhet:NLK

Navn:    NLI Turn

Dok.beskr: SØKNAD OM STØTTE TIL FOREBYGGENDE TILTAK 2017

 

 

Lnr:        11994/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:Q10 &41

Saksnr:   17/2240-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//TSL Journalenhet:NLK

Navn:    COWI AS

Dok.beskr: TILBUD VA-TORSTUMOEN  

 

 

Lnr:        11995/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:Q10 &41

Saksnr:   17/2240-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//TSL Journalenhet:NLK

Navn:    Norconsult AS

Dok.beskr: TILBUD VA-TORSTUMOEN

 

 

Lnr:        11997/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:GNR. 148/1/118 m.fl.

Saksnr:   16/1773-18               Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    PLNÆ//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Statskog

Dok.beskr: GNR. 148, BNR. 1, FNR. 118, 119 OG 120 - VEDRØRENDE MOTTATT BEKREFTELSE AV GRENSER OMGJØRING AV PUNKTEFESTE TIL AREALFESTE FOR TRE FESTETOMTER PÅ SPÅTIND

 

 

Lnr:        11998/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:Q10 &41

Saksnr:   17/2240-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//TSL Journalenhet:NLK

Navn:    Sweco Norge AS

Dok.beskr: TILBUD VA-TORSTUMOEN

 

 

Lnr:        12006/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   14/361-43                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: KORTTIDSARBEIDSAVTALE

              **************************************

 

 

Lnr:        12007/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   16/1450-5                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HR//MLT     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE FOR TILKALLINGSVIKAR I TURNUSARBEID

                  ************************************************

 

 

Lnr:        12008/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   01/1526-41               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE FOR FERIEVIKAR I TURNUSARBEID

                        *************************************************

 

Lnr:        12009/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   12/1470-10               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE FOR TILKALLINGSVIKAR I TURNUSARBEID

                      *********************************************

 

 

Lnr:        12010/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   15/4077-22               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE FOR TILKALLINGSVIKAR I TURNUSARBEID

                       ***********************************************

 

Lnr:        12011/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   03/2658-68               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//MLT   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE FOR FERIEVIKAR I TURNUSARBEID

                        ******************************************

 

Lnr:        12013/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:GNR. 41/298

Saksnr:   17/2243-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Statens vegvesen

Dok.beskr: GNR. 41 BNR. 298 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA VEGLOVENS BESTEMMELSER OM BYGGEGRENSE TIL OFFENTLIG VEG FV. 193 FOR OPPFØRING AV BRAKKE OG SKUR

 

 

Lnr:        12016/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:GNR. 15/18

Saksnr:   15/1265-5                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    PLNÆ//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Roy Henning Rudberg

Dok.beskr: GNR. 15 BNR. 18 - FERDIGATTEST TIL OPPFØRING AV TILBYGG TIL ENEBOLIG

 

 

Lnr:        12018/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:GNR. 148/1/174

Saksnr:   17/170-14                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Dok.beskr: GNR. 148 BNR. 1 FNR. 174 - MELDING OM FERDISSTILT UTGRAVING

 

 

Lnr:        12019/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:GNR. 78/154

Saksnr:   17/2207-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Irene Nordrum

Dok.beskr: GNR. 78, BNR. 154, VEDR. MOTTATT MELDING OM UTFØRT RIVING AV GARASJE (TILTAK SOM IKKE ER SØKNADSPLIKTIG)

 

 

Lnr:        12020/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:G00 &01

Saksnr:   17/2245-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    HELOM//MAD                                             Journalenhet:NLK

Navn:    Norsk Helseinformatikk AS

Dok.beskr: AVTALE MELLOM NORDRE LAND KOMMUNE OG NORSK HELSEINFORMATIKK AS

 

 

Lnr:        12021/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:N00 &35

Saksnr:   17/2246-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    ORDF//OTD                                                  Journalenhet:NLK

Navn:   

Dok.beskr: STOR-OSLO NORD - FORSLAG TIL SAKSFRAMLEGG

 

 

Lnr:        12022/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   11/100-22                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//HNE   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON

                       **********************************************

 

Lnr:        12023/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/1314-6                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//HNE   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: VIDEREUTDANNING

                   *********************************************

 

Lnr:        12024/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:GNR. 78/150

Saksnr:   17/2247-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Habo Hytter A/S

Dok.beskr: GNR. 78 BNR. 150 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM

 

 

Lnr:        12026/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:GNR. 121/38

Saksnr:   17/2248-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Arbeidstilsynet

 

Dok.beskr: GNR. 121 BNR. 38 - VEDTAK OM SAMTYKKE PÅ VILKÅR OG GEBYR

 

 

Lnr:        12029/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:GNR. 124/31

Saksnr:   15/2356-11               Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    PLNÆ//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Tage Øversveen

Dok.beskr: GNR. 124 BNR. 31 - SØKNAD OM FERDIGATTEST  

 

 

Lnr:        12030/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:GNR. 148/1

Saksnr:   17/2250-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Thomas Wærner

Dok.beskr: GNR. 148 BNR. 1 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

 

 

Lnr:        12031/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:GNR. 148/1

Saksnr:   17/2250-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Thomas Wærner

Dok.beskr: MIDLERTIDIG/FORELØPIG SVARBREV - GNR. 148 BNR. 1 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

 

 

Lnr:        12032/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:GNR. 19/1

Saksnr:   17/2251-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//WES                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Nedre Esbjug Gård ANS

Dok.beskr: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL NYDYRKING

 

 

Lnr:        12033/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:GNR. 19/1

Saksnr:   17/2251-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//WES                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Nedre Esbjug Gård ANS

Dok.beskr: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL NYDYRKING - FORELØPIG SVARBREV

 

 

Lnr:        12061/17                  Regdato:26.09.2017     Arkivkode:GNR. 72/85

Saksnr:   17/1950-5                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Vegar H. Holm

Dok.beskr: GNR. 72 BNR. 85 I NORDRE LAND - SVAR TIL NY DOKUMENTASJON  

 

 

 

Tips en venn Skriv ut