Postliste 27.09.2017

Lnr:        11733/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:GNR. 49/90

Saksnr:   17/509-6                   Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Reidar Myhre

Dok.beskr: GNR 49 BNR 90 I NORDRE LAND - ENDRING AV GITT TILLATELSE I SAK D-76/17 TIL OPPFØRING AV NYTT ANNEKS MED BOD

 

Lnr:        11986/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   00/4419-32               Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25

Saksb:    HRS//RAG   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: MAKSDATO FOR SYKEPENGER

                    **************************************

 

 

Lnr:        12034/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:K01

Saksnr:   17/2252-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//ANE                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Torpa Idrettslag - MUSH Synnfjell

Dok.beskr: SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK

 

 

Lnr:        12035/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:K01

Saksnr:   17/2252-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//ANE                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    Torpa Idrettslag - MUSH Synnfjell

Dok.beskr: SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - FORELØPIG SVARBREV

 

 

Lnr:        12036/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:J81 &31

Saksnr:   17/2253-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//AER                                                  Journalenhet:NLK

Navn:    Folkehelseinstituttet

Dok.beskr: FORSKNINGSPROSJEKT OM DRIKKEVANNSKVALITET I GRUNNVANNKILDER RESULTAT AV GRUNNVANNSANALYSER

 

 

Lnr:        12039/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:B24

Saksnr:   17/2255-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    VELFERD//BDN                                          Journalenhet:NLK

Navn:    Helsedirektoratet

Dok.beskr: INFORMASJON OM KOMMUNENES ANSVAR FOR Å TILBY LOGOPEDTJENESTER OG OM NYE SAKSBEHANDLINGSRUTINER I HELFO

 

 

Lnr:        12040/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:GNR. 88/18

Saksnr:   17/2204-2                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Jørgen Einar Bratlien

Dok.beskr: GNR. 88, BNR. 149, MAY BRIT OG LEIF ODDVAR TEIGEN  -  REGLER FOR TILTAK SOM IKKE KREVER SØKNAD OG TILLATELSE

 

 

Lnr:        12043/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/2181-2                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13

Saksb:    SKOLE//KWI                                               Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: FRITAK NASJONALE PRØVER 2017

                     **********************************************

 

 

Lnr:        12044/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/2110-2                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//RIF     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: INNVILGELSE AV PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE

                 *************************************************

 

Lnr:        12045/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/2110-3                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//RIF     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: INNVILGELSE REISEBEVIS

               *********************************************

 

 

Lnr:        12046/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   05/3065-34               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//IMS    Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG LØNNSTILSKUDD

                  **************************************************

 

 

Lnr:        12047/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/1614-5                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13

Saksb:    SKOLE//KWI                                               Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: FRITAK NASJONALE PRØVER 2017

                      **********************************************

 

Lnr:        12048/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   15/1292-22               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//IMS    Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: UTLEGGSTREKK

                 *******************************************

 

Lnr:        12049/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   00/1790-48               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//RAG   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: REFERAT FRA DIALOGMØTE

                    **************************************************

 

Lnr:        12050/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   16/872-10                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//RAG   Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: REFERAT FRA DIALOGMØTE

                  ************************************************

 

 

Lnr:        12051/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/1681-5                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13

Saksb:    SKOLE//KWI                                               Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ELEVMAPPE

                 ************************************************

 

Lnr:        12052/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:GNR. 148/1

Saksnr:   14/2238-38               Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//SOF Journalenhet:NLK

Navn:    Rørlegger Øyvind Hasvold

Dok.beskr: GNR. 148 BNR. 1 I NORDRE LAND - INNSENDING AV SØKNAD SPÅTIND FASE 3

 

 

Lnr:        12053/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:223 D11

Saksnr:   17/2118-6                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    KULT//SVL Journalenhet:NLK

Navn:    Thomle Vel

Dok.beskr: KOMMUNALT TILSKUDD TIL BRØYTING AV SKILØYPER SESONGEN 2018

 

 

Lnr:        12054/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:223 D11

Saksnr:   17/2118-7                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    KULT//SVL Journalenhet:NLK

Navn:    Thomle Vel

Dok.beskr: KOMMUNALT TILSKUDD TIL BRØYTING AV SKILØYPER SESONGEN 2018 FORELØPIG SVARBREV

 

 

Lnr:        12055/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:223 D11

Saksnr:   17/2118-8                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    KULT//SVL Journalenhet:NLK

Navn:    Øverlivegen Vel

Dok.beskr: KOMMUNALT TILSKUDD TIL BRØYTING AV SKILØYPER SESONGEN 2018

 

 

Lnr:        12056/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:223 D11

Saksnr:   17/2118-9                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    KULT//SVL Journalenhet:NLK

Navn:    Øverlivegen Vel

Dok.beskr: KOMMUNALT TILSKUDD TIL BRØYTING AV SKILØYPER SESONGEN 2018

 

 

Lnr:        12058/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:V64

Saksnr:   17/2256-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HIL Journalenhet:NLK

Navn:    Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett

Dok.beskr: MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN REFERANSENR. 17-132973RFA-JLHM

 

 

Lnr:        12062/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   17/2257-1                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13

Saksb:    SKOLE//KWI                                               Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: OPPFØLGING AV KLAGE DATERT 10.07.2017

                         ************************************************

 

Lnr:        12065/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:GNR. 72/85

Saksnr:   17/1950-7                 Dok.type: /U                 Gradering:

Saksb:    SAMF//HAH                                                 Journalenhet:NLK

Navn:    'Vegar Holm'

Dok.beskr: GNR. 72 BNR. 85 I NORDRE LAND - SVAR PÅ TILBAKEMELDING FRA TILTAKSHAVER

 

 

Lnr:        12067/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   16/1252-10               Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//RIF     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE FOR TILKALLINGSVIKAR I TURNUSARBEID

                          ************************************************

 

 

Lnr:        12068/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:***** ******************************

Saksnr:   01/354-48                 Dok.type: /I                  Gradering:250 Ofl §25

Saksb:    HRS//RIF     Journalenhet:NLK

Navn:    ************************************************************

Dok.beskr: KORTTIDSARBEIDSAVTALE

                ***********************************************

 

Lnr:        12069/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:233 A02

Saksnr:   17/1733-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    VELFERD//MMR                                         Journalenhet:NLK

Navn:    Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Dok.beskr: TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER GRUNNTILSKUDD

 

 

Lnr:        12070/17                  Regdato:27.09.2017     Arkivkode:GNR. 142/10,21,8,52

Saksnr:   17/2258-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

Saksb:    SAMF//HAA                                                 Journalenhet:NLK

Navn:   

Dok.beskr: GNR. 142 BNR. 10, 21, 8, 52 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM

 

 

 

Tips en venn Skriv ut